European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Hybrid Rocket Technology Exploration

Opis projektu

Przygotowanie terenu pod konstrukcję małych satelitów

Uważa się, że napędy hybrydowe to technologia przyszłości, dzięki której możliwe stanie się wynoszenie rakiet meteorologicznych i małych rakiet nośnych. Finansowany ze środków UE projekt HyTeX będzie stanowić przyczynek do zbadania tempa cofania się paliwa, właściwości składu wosku oraz sprawności i stabilności pracy silnika. Podczas jego trwania zostanie też podjęta próba optymalizacji innowacyjnego procesu wytwarzania wosku. Wyniki prac otworzą drogę do wystrzeliwania małych satelitów, o masie nieprzekraczającej 500 kg, wynoszonych na orbitę za pomocą rakiet nośnych bazujących na połączeniu nowych i znanych już technologii, napędzanych bezpiecznym silnikiem hybrydowym (z materiałem pędnym będącym mieszaniną nafty i ciekłego tlenu (LOX)). Do tej pory nie inwestowano środków i nie prowadzono badań nad silnikami hybrydowymi. Stypendium ufundowane w ramach tego projektu ma pomóc przenieść technologię silników hybrydowych z obecnego stanu do stanu pełnej dojrzałości technologicznej.

Cel

The space industry is going through a transformational phase, creating unprecedented levels of growth for space and nonspace actors/industry. In the next years a significant increase in the market of small satellites up to 500 kg is expected. The HyImpulse start-up has been created recently and intends to bring to the market the key technologies for a game-changing, unique, low risk, innovative small launcher, with a 500 kg payload capability to LEO. The launcher will be based on a combination of novel and established technologies, using inherently safe hybrid propulsion (paraffin/LOX propellants). These engines combine a liquid oxidizer with a solid fuel thus enabling to benefit from both bi-liquid and solid technologies and advantages.

Unlike solid and liquid technologies, hybrid engines did not benefit from large investments and research in the past due to the inherent complex phenomena occurring into their combustion chamber. This is however changing with the new space constraints which make hybrid motors serious candidate for future applications. This research fellowship aims at bringing hybrid propulsion from the current state of development to a fully mature technology enabling the flight of sounding rockets and small launchers.

The action will allow the elaboration of novel measurement and analysis techniques to study the fuel regression rate, the wax composition properties & the engine performances and stability. In addition to the scientific investigations of complex and coupled phenomena occurring in the combustion chamber of a hybrid engine, an innovative wax manufacturing process will be optimised in collaboration with colleagues from HyImpulse. The most original aspect of the fellowship is the combination of scientific investigations of complex phenomena with innovative technical developments that are required to make hybrid propulsion technology competitive in the coming years.

Koordynator

HYIMPULSE TECHNOLOGIES GMBH
Wkład UE netto
€ 174 806,40
Adres
WILHELM MAYBACH STRASSE 5
74196 Neuenstadt Am Kocher
Niemcy

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Baden-Württemberg Stuttgart Heilbronn, Landkreis
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 174 806,40