CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Pledge Limits Evaluation for Decarbonization: Goals of the EU27 Strategy

Opis projektu

Wspólne wysiłki na rzecz łagodzenia skutków zmiany klimatu

Uniwersalne rozwiązanie umożliwiające dekarbonizację nie istnieje. W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie oceny przeszkód i szans istniejących w każdym państwie członkowskim UE. Celem finansowanego ze środków UE projektu PLEDGES jest opracowanie narzędzia, które umożliwi decydentom w UE dostosowanie unijnych i globalnych strategii łagodzenia skutków zmiany klimatu do skali krajowej. Opierając się na koncepcji wspólnego wysiłku redukcyjnego, badacze ustanowią europejski budżet emisji dwutlenku węgla oraz przydzielą uprawnienia do emisji każdemu regionowi, krajowi, a nawet obywatelowi UE. Gdy proponowany budżet emisji zostanie obliczony dla każdego państwa członkowskiego, narzędzie PLEDGES przeprowadzi symulacje wymaganych odstępstw od założonych krajowych limitów i oceni, jak takie zmiany wpłyną na inne państwa członkowskie.

Cel

This research aims to develop a new climate policy modelling tool - PLEDGES - which manages, for the first time, carbon budget targets for EU-27 countries. Each EU country has different barriers and opportunities for decarbonization. However, these potentialities are not exploited nor explored by the EU Green Deal or by the long-term mitigation targets established under the United Nations Conference of the Parties Agreements, which pledged to keep the temperature increase below 2°C. Current EU policies mainly focus on emission reduction targets and do not take into account cumulative emissions or the speed at which the transition to lower carbon can be achieved. Considering these factors is critical to the success of policies that can achieve the temperature goal. PLEDGES model will fill this gap, providing EU policy-makers with a tool able to downscale EU and world climate mitigation policy to national levels. It will set a European carbon budget and allocate an allowance of carbon emissions to each EU region, country, or even person according to a set of eligibility criteria based on an effort-sharing approach. Once a potential carbon budget for each member state is calculated, the PLEDGES tool will be able to simulate necessary deviations from the assumed national quotas and to evaluate how those deviations impact on the other member states. PLEDGES will help policy-makers evaluate accurately the shared effort needed to mitigate climate change; it configures as a high interdisciplinary tool, helping in designing mitigation actions under a holistic view that considers topics in scientific, economic and social spheres, including the role of gender.

System finansowania

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Koordynator

ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY HIGHER EDUCATION CORPORATION
Wkład UE netto
€ 224 933,76
Adres
BISHOP HALL LANE
CM1 1SQ Chelmsford
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
East of England Essex Heart of Essex
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 224 933,76