Skip to main content
European Commission logo print header

Exploiting strong light-matter coupling for organic polariton-based photonic devices

Opis projektu

Kwazicząstki, które mogą zwiastować przełom w technologiach fotonicznych

Ekscytony-polarytony to fotoniczno-elektroniczne kwazicząstki powstające w wyniku silnego sprzężenia światła z materią w postaci ekscytonu. Pomiary kąta rozproszenia światła wewnątrz struktury materialnej mogą ujawnić informacje dotyczące siły sprzężenia światła z materią, ale nie wykorzystujemy zasadniczo potencjału ich stosowania. Badacze prowadzący finansowany z działania „Maria Skłodowska-Curie” projekt PolDev planują opracowanie organicznych urządzeń polarytonowych, które wykorzystują dyspersję podobną do ekscytonowej w silnie sprzężonych mikrownękach. Naukowcy opracują filtry interferencyjne o ultraniskiej dyspersji kątowej, otwierając tym samym nową drogę do projektowania systemów optycznych. Ponadto wykorzystają te filtry do zaprojektowania wysokiej jakości diod elektroluminescencyjnych z mikrownękami o niespotykanej czystości kolorów do zastosowań w wyświetlaczach.

Cel

The coherent coupling of photons and material resonances, known as strong light-matter coupling, has recently emerged as a concept to realise a variety of novel devices. By hybridising light in a micro- or nano-scale cavity with a material resonance, often an exciton to create exciton-polaritons, properties of both light and matter can be manipulated. While this has shown great promise in systems that exploit a change in energy levels of a material, such as in polariton chemistry, the resulting change of light dispersion has been largely neglected for applications. Within the project PolDev, I aim to realise organic polaritonic devices that make full use of the exciton-like dispersion in ultra-strongly coupled microcavities with suitable detuning. In doing so, I will realise interference-based transmission filters with ultra-low angular dispersion that will enable a new way of designing optical systems. I will further exploit this concept to design high-Q microcavity polariton light emitting diodes for display applications with unprecedented colour purity and to showcase new pathways for electrically pumped polariton lasing. The resulting devices will further be ported onto mechanically flexible platforms, paving the way for novel polaritonic applications.

Koordynator

UNIVERSITAT ZU KOLN
Wkład UE netto
€ 174 806,40
Adres
ALBERTUS MAGNUS PLATZ
50931 Koln
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Nordrhein-Westfalen Köln Köln, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 174 806,40