Skip to main content
European Commission logo print header

Assessing the Response of Marine Macro- and Micronutrient Bioavailability and Cycling to Arctic Sea-Ice Loss

Opis projektu

Zrozumienie wpływu utraty lodu morskiego na ekosystemy morskie Arktyki

Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu ICEotopes zamierza opracować metodę opartą na wielu innowacyjnych znacznikach izotopowych wrażliwych na źródła i obieg składników pokarmowych, wykorzystanych w śniegu, lodzie morskim i wodzie morskiej pozyskanych w ramach całorocznej inicjatywy MOSAiC oraz w wyniku wielu letnich wypraw badawczych w rejony Oceanu Arktycznego. Dzięki połączeniu uznanych i nowych technik analitycznych w zakresie geochemii izotopowej i pierwiastków śladowych, a także przeprowadzaniu kontrolowanych laboratoryjnych eksperymentów dotyczących hodowli w lodzie morskim naukowcy będą w stanie wykorzystać najnowszą wiedzę w zakresie rozwoju i zachowania znaczników bez uszczerbku dla zgromadzonego ograniczonego czasowo i przestrzennie zbioru danych. Wyniki badań pozwolą na dogłębne zrozumienie skutków utraty lodu morskiego dla ekosystemów morskich Arktyki oraz sprzężeń zwrotnych występujących w tych ekosystemach. Ograniczą także niepewność związaną z wysiłkami na rzecz sekwestracji dwutlenku węgla inspirowanymi inżynierią biologiczną, a także wpiszą się w prace nad realizacją europejskiej strategii realizacji celów związanych z bezpieczeństwem żywnościowym i działaniami na rzecz klimatu z 2020 roku.

Cel

Sea-ice loss, freshening and stratification changes in the recent past have affected, and are projected to continue to affect, the timing, distribution and biomass production of Arctic primary producers. Current enhancements observed in primary production are attributed to increased light penetration associated with sea-ice thinning and loss. However, these enhancements may be a relatively short-term phenomenon that will recede unless there is additional supply of nutrients to the photic zone. In addition to external inputs through rivers, atmospheric deposition and vertical mixing, internal cycling and redistribution related to sea-ice formation, transport and melting are important mechanisms affecting nutrient distributions in the Arctic Ocean. Quantifying the individual contributions of these processes to nutrient bioavailability and cycling is imperative in light of ongoing sea-ice retreat but currently hindered by the lack of studies applying source- and process-sensitive tracers. Therefore, I propose to develop a multi-tracer approach based on a suite of innovative isotopic tracers sensitive to nutrient sources and cycling to be determined in snow, sea ice and seawater obtained from the year-round MOSAiC initiative and from multiple summer cruises to the Arctic Ocean. By combining established and new analytical techniques in trace element and isotope geochemistry and by conducting laboratory-controlled sea-ice growth experiments, this innovative and interdisciplinary approach will take advantage of cutting-edge knowledge in tracer development and behavior without compromising on the benefit of a seasonally and spatially constraint dataset. The results will provide a deep understanding of the effects on - and feedbacks within – Arctic marine ecosystems arising from sea-ice loss, reduce uncertainties associated with bioengineering-inspired carbon sequestration efforts and complement Europe’s 2020 strategy to tackle Food Security and Climate Action objectives.

Koordynator

UNIVERSITY OF BRISTOL
Wkład UE netto
€ 289 732,80
Adres
Beacon house queens road
BS8 1QU Bristol
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
South West (England) Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area Bristol, City of
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Partnerzy (1)