Skip to main content
European Commission logo print header

Marine Invertebrate Small-Scale Fisheries in Timor-Leste: Monitoring, Management and Sustainability

Opis projektu

Narzędzia dla podmiotów prowadzących morskie połowy bezkręgowców na małą skalę

Morskie połowy bezkręgowców na małą skalę mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i wzrost gospodarczy. Choć działalność taka jest szczególnie wrażliwa na zmiany w obszarach przybrzeżnych, jest często pomijana w badaniach na temat połowów i marginalizowana w procesach kształtowania polityki. Ponadto kobiety, które biorą aktywny udział w takich działaniach, nie są ujmowane w statystykach i danych dotyczących połowów. Zespół finansowanego ze środków UE projektu SHELLFISH przeanalizuje liczne procesy społeczne i ekologiczne, które kształtują morskie połowy bezkręgowców na małą skalę. W tym celu przeprowadzi transdyscyplinarne badania w Timorze Wschodnim, opracowując kompleksowe narzędzia i strategie umożliwiające budowanie odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju w perspektywie długoterminowej. Projekt SHELLFISH połączy metody antropologiczne i ekologiczne oraz wiedzę na temat połowów. Umożliwi to ocenę różnorodności, zasięgu i dynamiki morskich połowów bezkręgowców na małą skalę oraz wskazanie czynników ekologicznych i społecznych leżących u podstaw zmian, zrównoważenia i podatności na zagrożenia.

Cel

Marine invertebrate Small-Scale Fisheries (SSF) contribute to food security, nutrition and to national and global economies and growth. Despite their societal and ecological importance and vulnerability to rapid coastal changes, these fisheries remain frequently overlooked in fisheries research, lack of management plans and are marginalized in policy-making processes. Moreover, the role of women, actively involved in these fisheries, is not reflected in fisheries statistics and census data. There is an urgent need for a global perspective in the management of marine invertebrate SSF combined with local assessments and monitoring that integrate fisher’s perceptions,views and knowledge. SHELLFISH aims to understand the multiple social and ecological processes underlying and shaping marine invertebrate SSF, while developing inclusive tools and strategies for their long-term accountability and sustainability. To achieve these goals, the present project will undertake transdisciplinary research in a small, insular country that will display “magnifying glass” effect to the entire process: from theory to applied science to the influence of policy-making processes. SHELLFISH will link anthropological, ecological and fisheries approaches to (i) assess the diversity, extent and dynamics of marine invertebrate SSF, and (ii) identify ecological and social drivers of change, vulnerability and sustainability. Parallelly, the firmly entrenched political position of the host institution in the third country, and a series of wisely planned outreach activities will facilitate the incorporation of research outcomes into policy and governance actions. The project results will create stronger links between knowledge production and societal transformation, and will be of particular interest, including in Europe, where ecological, socio-cultural, economic and political factors are key to explain the vulnerability, resilience, intersectoral and gendered opportunities of the SSF sector.

Koordynator

INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT
Wkład UE netto
€ 264 259,20
Adres
Boulevard de dunkerque 44 cs 90009
13572 Marseille
Francja

Zobacz na mapie

Region
Provence-Alpes-Côte d’Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur Bouches-du-Rhône
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Partnerzy (1)