Skip to main content
European Commission logo print header

Understanding mechanisms behind reliable future extreme precipitation estimation over Europe

Opis projektu

Lepsze modele klimatyczne pomagają przewidywać ekstremalne opady w całej Europie

Ekstremalne opady należą do najbardziej niszczycielskich zjawisk klimatycznych na świecie. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu UMBRELLE zamierza opisać zmiany w ich występowaniu na przestrzeni XXI wieku w Europie, aby zapewnić bardziej wiarygodne prognozy zmian oraz poszerzyć dostępną wiedzę na temat mechanizmów fizycznych odpowiedzialnych za powstawanie tych zjawisk. W ramach inicjatywy przeprowadzone zostaną innowacyjne eksperymenty oparte na modelowaniu, które pozwolą na zbadanie, w jaki sposób zaobserwowane przypadki ekstremalnych opadów są związane ze zmianą klimatu oraz jakie mechanizmy kontrolują przyszłe zmiany. Do symulacji ekstremalnych opadów atmosferycznych badacze zamierzają wykorzystać techniki regionalnego modelowania klimatu uwzględniające konwekcję, połączone z różnymi scenariuszami w celu określenia cyrkulacji przestrzennej atmosfery na szczeblu regionalnym. W tym celu zamierzają oprzeć się na wielu nowoczesnych i zaawansowanych modelach systemu ziemskiego. Wyniki ich prac przełożą się na znaczne poszerzenie wiedzy i ograniczenie niepewności w zakresie regionalnego wpływu zmian klimatycznych na ekstremalne opady.

Cel

Extreme precipitation events are among the most damaging climate extremes worldwide. Globally, precipitation extremes are expected to intensify as the climate warms, however, Europe stands out as a region with weak confidence in future extreme precipitation changes. Our lack of knowledge is explained by the variety of mechanisms at play, from local to hemispheric scales, and by two persisting limitations: the deep convection not explicitly resolved in climate models and large uncertainties in future regional atmospheric circulation changes.
UMBRELLE aims to characterise the evolution of precipitation extremes over the 21st century in Europe and to provide more reliable projected changes by better understanding the physical mechanisms at play. Innovative modelling experiments are proposed to explore how observed extreme precipitation case studies could respond to climate change and what mechanisms control the future changes. To that end, novel data, tools and methods will be exploited through the use of high-spatial convection-permitting regional climate modelling for the realistic simulation of extreme precipitation that will be combined with the emergent ‘storylines’ approach to identify plausible future pathways for regional atmospheric circulation from a large ensemble of state-of-the-art Earth System Models.
The original fr