Skip to main content
European Commission logo print header

Co-construction of the Health Promoting Sports Clubs-Policy Audit Tool

Opis projektu

Narzędzie dla klubów sportowych, dzięki któremu nikt nie poczuje się przegrany

Zważywszy, że 12 % europejskiego społeczeństwa to osoby, które uczestniczą w cotygodniowych zorganizowanych zajęciach sportowych, naukowcy i decydenci są zdania, że potencjał klubów sportowych do promowania zdrowego stylu życia jest niewystarczająco wykorzystywany. Dlatego zespół finansowanego ze środków UE projektu HPSC-PAT stworzy w ramach polityki prozdrowotnej narzędzie analityczne, które pomoże klubom w dostosowaniu się do założeń unijnych polityk z zakresu promowania zdrowego stylu życia poprzez sport. Badacze udokumentują polityki klubów sportowych, które uczestniczyły w wyjątkowym programie promocji zdrowia o nazwie „Healthy Clubs”, zrealizowanym z inicjatywy Gaelickiego Związku Atletycznego. Przyjrzą się również temu, w jakim stopniu kluby sportowe znają i realizują polityki promujące zdrowie i sport powstające na szczeblach od krajowego po lokalny. W oparciu o wyniki badania powstaną narzędzia do analizy polityk przy udziale stron zainteresowanych.

Cel

Currently, 12% of European citizens participate in organised sport weekly. Scientists and policy makers have underlined that the potential of sports clubs to promote health has been underutilized, limiting its contribution to society. Beyond the promotion of physical activity, sports clubs can also promote social, mental and physical health and well-being among its participants, as well as playing an active role in sustainable development. With the increase of unstructured sports practices (individuals practicing on their own), sports clubs need to reinvent themselves, in regard to the services they offer to their participants and society. Previous studies have identified sports clubs’ policies as a key determinant in health promotion efforts, but these have been acknowledged by sports clubs managers and coaches as their biggest weakness, across European countries. My knowledge in shaping the theoretical model of health promoting sports clubs and implementing health promoting interventions in sport, will combine with Professor Woods’ experience in physical activity policies framing and implementation to generate a health promoting sports clubs’ policies analysis tool (HPSC-PAT). Three research objectives will contribute to this aim: (1) document policies of sports clubs having participated in a unique health promotion program: the “Healthy Clubs” initiative of the Gaelic Athletic Association, (2) identify how national to local health and sport policies are known and implemented by sports clubs and (3) co-construct a policy analysis tool with sports clubs’ stakeholders. The provision of the HPSC-PAT for sports and health professionals will support sports clubs in their engagement of EU policies on the potential of sport to serve the society by developing health promotion. I will enhance my competences in 1/policies framing and implementation analysis, 2/ project application and management, 3/ interdisciplinary and international research project, 4/event organisation.

System finansowania

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF
æ

Koordynator

UNIVERSITY OF LIMERICK
Wkład UE netto
€ 196 590,72
Adres
National technological park, plassey
- Limerick
Irlandia

Zobacz na mapie

Region
Ireland Northern and Western Border
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00