European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Fighting the X. fastidiosa threat to EU agriculture - Novel smart biopesticides based on bacterial spores

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników