Skip to main content
European Commission logo print header

Flight plan artificial intelligence assistant

Opis projektu

Badanie tras dronów

Dronów nic nie ogranicza, może z wyjątkiem granicy atmosfery, ale Europa ustala ramy bezpiecznego działania tych bezzałogowych statków powietrznych w celu zmniejszenia ryzyka i zwiększenia bezpieczeństwa. Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego opublikowała wytyczne, które mają pomóc operatorom lotniczym i władzom krajowym w zarządzaniu incydentami z udziałem dronów w pobliżu lotnisk. W tym kontekście finansowany przez UE projekt FlightAI przyczyni się do zbadania technologii sztucznej inteligencji stworzonej w ramach projektu GOAL-Robots, uczestnika konkursu FET Open. Pozwoli to rozwiązywać problemy w wysoce nieliniowych przestrzeniach wyszukiwania. Celem jest przygotowanie planów lotu w oparciu o interaktywny interfejs. Badając akceptowalność i użyteczność proponowanej technologii, zespół projektu FlightAI sprawdzi ten zintegrowany system dzięki rozbudowanej sieci interesariuszy wchodzących w skład konsorcjum.

Cel

Drones in Europe are a rapidly developing sector with enterprises increasingly using drones for their business and the EU Legislator giving EASA rulemaking responsibility for civil drones of any mass. The common rules have been developed and will be enforced from January 2021. The performance of flight operations requires the compilation of a safety risk assessment document, in particular, the SORA (Specific Operations Risk Assessment) established for drone operations and endorsed by EASA. Compiling this assessment is expertise intensive and time-consuming. Currently, EUSC supports this operation with a web service called SAMWISE that, however, still requires the manual gathering of a large amount of information and the satisfaction of several constraints. The project aims to integrate into the web-solution built by EUSC the Artificial Intelligence (AI) technology generated by the FET-OPEN GOAL-Robots project, allowing the search of solutions in highly-nonlinear search spaces. The new technology from GOAL-Robots will support the semi-autonomous search of a solution to formulate flight plans based on an interactive interface, that meets the user’s requirements (flight start/arrival points, drone available, pilot licences, etc.), the SORA requirements, and the GIS characteristics of the involved overflown territory/airspace. The project will accomplish a systematic validation of the integrated system by testing the acceptability and usability of the proposed technology by selected stakeholders through the wide stakeholder network of the consortium. Moreover, business case refinement and focused dissemination activities will pave the way to the commercialisation of the produced service within the European drone market.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-FETOPEN-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-FETOPEN-2018-2019-2020-4

æ

Koordynator

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Wkład UE netto
€ 22 320,00
Adres
Piazzale aldo moro 7
00185 Roma
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Centro (IT) Lazio Roma
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Wkład UE
Brak danych

Uczestnicy (3)