European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Flight plan artificial intelligence assistant

Article Category

Article available in the following languages:

Sztuczna inteligencja planuje loty dronów i wyznacza właściwy kurs

Określanie planów lotu dla bezzałogowych statków powietrznych pomoże w ograniczeniu liczby wypadków i pozwoli na sprawny rozwój europejskiego sektora dronów.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność

Bezzałogowe statki powietrzne, które nazywamy potocznie dronami, stanowią nieodzowną pomoc dla służb ratunkowych, znalazły także zastosowanie w wielu sektorach komercyjnych. Coraz częściej wykorzystujemy je między innymi w celu wspierania operacji poszukiwawczych i ratowniczych z powietrza, a także do walki z pożarami lasów. To nie koniec interesujących zastosowań – rolnicy mogą wykorzystywać je do monitorowania upraw, a władze publiczne używają ich do kontroli stanu elementów infrastruktury, w tym mostów i sieci energetycznych. Niedaleka przyszłość może przynieść dostawy produktów przy pomocy dronów, a nawet usługi mobilności dla ludzi.

Bezpieczeństwo ruchu dronów w kluczowych obszarach

Każdego dnia po naszym niebie porusza się coraz więcej dronów, w związku z czym coraz większy problem stanowi zapewnienie bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w kluczowych obszarach takich jak lotniska. W przypadku stwierdzenia możliwości wystąpienia zagrożenia, operatorzy są zobowiązani do przeprowadzenia oceny ryzyka dla danej operacji (SORA). „Przeprowadzenie analizy SORA pozwala na ustalenie poziomu ryzyka dla całego planu lotu w oparciu o parametry drona, warunki naziemne oraz stan przestrzeni powietrznej, w której będzie odbywał się lot”, wyjaśnia Marco Ducci, partner projektu FlightAI z ramienia włoskiej spółki EuroUSC Italia. „Sporządzenie takiej oceny wymaga jednak specjalistycznej wiedzy i jest stosunkowo czasochłonne. Stąd wynika potrzeba usprawnienia procedury wydawania zezwoleń, aby w ten sposób zachęcić operatorów dronów do realizacji bezpieczniejszych lotów".

Połączenie sztucznej inteligencji z ocenami przez Internet

Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu FlightAI zamierzał przyczynić się do realizacji tego celu poprzez połączenie technologii sztucznej inteligencji z istniejącą usługą internetową do przeprowadzania ocen SORA o nazwie SAMWISE. Choć usługa ta skróciła proces otrzymywania zezwoleń, nadal wymaga on ręcznego gromadzenia wielu informacji. Technologia sztucznej inteligencji wykorzystana przez zespół projektu FlightAI została opracowana w ramach wcześniejszego projektu finansowanego przez Unię Europejską o nazwie GOAL-Robots. Badacze realizujący inicjatywę FlightAI uznali bowiem, że technologia opracowana przez zespół GOAL-Robots może zostać połączona z rozwiązaniem SAMWISE w celu wspierania półautomatycznego opracowywania planów lotu, co przyczyni się do sprawniejszej realizacji wymogów SORA. „Postawiliśmy sobie cel, jakim było opracowanie i zweryfikowanie narzędzia programowego FlightAI”, wyjaśnia Gianluca Baldassarre, koordynator projektu FlightAI z ramienia włoskiej Narodowej Rady Badawczej. „Chcieliśmy również dopracować interfejs użytkownika, aby wyraźnie wskazywać wymagania, takie jak miejsce rozpoczęcia lotu i miejsce lądowania, dostępność dronów oraz charakterystykę terenów i przestrzeni powietrznej, w której będzie realizowany lot".

Wspieranie zautomatyzowanych procedur wydawania zezwoleń

W ramach prac zespół projektu FlightAI odniósł sukces w zakresie połączenia prototypowego oprogramowania z rozwiązaniem SAMWISE, umożliwiając użytkownikom nie tylko przyspieszenie procedury uzyskania zezwolenia, ale także automatyczną aktualizację tras lotów w razie potrzeby. Zespół projektowy był również w stanie usprawnić usługę internetową. „Istniejący system nie był wystarczająco szybki, aby umożliwić optymalizację przy pomocy sztucznej inteligencji, zatem postanowiliśmy go nieco usprawnić”, dodaje Baldassarre. Nowatorskie rozwiązanie zostało sprawdzone przez szeroką sieć interesariuszy należących do konsorcjum projektu. Wstępne opinie użytkowników były pozytywne i przyczyniły się do wyznaczenia dalszych planów rozwoju. „Musimy teraz zakończyć prace nad nowym interfejsem aplikacji internetowej, a do tego sprawić, by oparty na sztucznej inteligencji algorytm wyszukiwania działał szybciej”, mówi Baldassarre. „Obecnie staramy się uzyskać dodatkowe fundusze w celu realizacji tych założeń”. Takie rozwiązanie pozwoli docelowo na komercjalizację usługi, dzięki czemu europejski rynek dronów będzie lepiej uregulowany z punktu widzenia bezpieczeństwa, a sam sektor wysunie się na światowe prowadzenie w tym obszarze”.

Słowa kluczowe

FlightAI, SI, sztuczna inteligencja, samoloty, drony, statki powietrzne, pojazdy, ratownictwo, SAMWISE, SORA, zautomatyzowane

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania