CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Accelerating cities' transition to net zero emissions by 2030

Opis projektu

Miasta o neutralnym śladzie węglowym

Ponieważ miasta wciąż się rozwijają i w coraz większym stopniu stają się centrami gospodarczymi, wiedza na temat ich roli w transformacji klimatycznej ma zasadnicze znaczenie. Finansowany przez UE projekt NetZeroCities będzie stanowić wsparcie dla miast Europy w działaniach na rzecz wyraźnej redukcji emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcia neutralności klimatycznej. Inicjatywa wspiera cel Europejskiego Zielonego Ładu, jakim jest dążenie do niskoemisyjnej i niezależnej od zmian klimatu przyszłości poprzez badania i innowacje. Projekt skupiający 33 partnerów z 13 krajów przyczyni się do pokonania barier strukturalnych, instytucjonalnych i kulturowych w miastach i umożliwi im osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2030. W szczególności zespół projektu NetZeroCities opracuje platformę usługową, przygotuje rozwiązania, ulepszy istniejące narzędzia i pozwoli uzyskać nowe, a także doprowadzi do rozbudowania zasobów i zwiększenia wiedzy fachowej.

Cel

NetZeroCities (NZC) is designed to pursue the ambition of the report from the Mission Board for Climate Neutral and Smart Cities, as part of a broader European ambition to achieve climate neutrality before 2050. This ambition represents a substantial elevation of the degrees of decarbonisation and the timescale for achieving it. For all cities achieving this level of impact is an extraordinary undertaking and would require profound changes in how policies, projects and programmes are advanced by cities, with the direction and support of senior governments. NZC connects and builds beyond established programmes and experimental initiatives.
The NetZeroCities consortium is build based on partners? expertise, experience, and access to a very large network of cities of all sizes and maturity throughout Europe. It has an excellent balance of partner typologies, a great geographical coverage allowing presence and activity all throughout Europe, and thanks to that, its approach goes beyond current state-of-the-art.
NetZeroCities will create a programme tailored to the specific conditions of each city. All the services and thematic expertise will be aggregated and co-designed through a NZC one-stop-shop Platform and the digital portal and smart repository for impact measurement, capacity building and knowledge/tools dissemination. Cities will benefit from an intensive support relationship of dedicated City Guides to navigate the platform and ensure city needs are adequately understood and addressed.
NetZeroCities will support pilots in 30 European cities and, in subsequent rounds of engagement, more than 100 cities to achieving carbon neutrality by 2030 (medium-term) and 2050 (long term) respectively, by developing and deploying an integral approach to support climate-neutral transformation in cities. This will be achieved through the co-design and organisation of services, including the Climate-neutral City Contract as an enabling instrument.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-GD-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-GD-2020-2

Koordynator

CLIMATE-KIC HOLDING BV
Wkład UE netto
€ 36 480 465,00
Adres
PLANTAGE MIDDENLAAN 45
1018 DC Amsterdam
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Noord-Holland Groot-Amsterdam
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 36 480 465,00

Uczestnicy (33)