Skip to main content
European Commission logo print header

dAta-dRiven integrated approaches to CHemIcal safety assessMEnt and Drug dEvelopment

Opis projektu

Kompleksowa platforma danych pomoże przyspieszyć opracowywanie lepszych i bezpieczniejszych leków i substancji chemicznych

Opisanie potencjalnej toksyczności substancji chemicznych i leków jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska, a także dla konkurencyjności przemysłu. Coraz bardziej rygorystyczne przepisy i dążenie do ograniczenia badań na zwierzętach doprowadziły do ogromnego postępu w zakresie metod in vitro i in silico. Modele ścieżek niepożądanych skutków, testy molekularne i toksykogenomika to jedne z wielu nowych narzędzi dostępnych dla badaczy. Integracja tych obecnie rozbieżnych metod w ramach jednej platformy danych jest głównym celem finansowanego przez UE projektu ARCHIMEDES. Zespół projektu wykorzysta sztuczną inteligencję i duże zbiory danych, by tworzona przez niego platforma Toxicology Knowledge Graph wspierała rozwój bardziej wydajnych, bezpiecznych i zrównoważonych leków i substancji chemicznych.

Cel

Traditional in vivo tesTraditional in vivo tests are hampering the development of new, safe and effective chemicals and drugs. If on one hand we need to ensure that dangerous chemicals do not emerge, on the other, we also need to promote rapid and sustainable innovation to successfully overcome the modern challenges of humankind. Toxicogenomics aims at clarifying the mechanism of action (MOA) of chemicals by using omics assays. The Adverse Outcome Pathways (AOP) concept is also emerging to contextualise toxicogenomics-derived MOA. Efforts are ongoing to anchor AOPs to molecular assays, but systematic embedding of AOP-derived in vitro tests and Integrated Approaches to Testing and Assessment (IATA) are still unestablished. At the same time, toxicogenomics-based evidence still struggles to gain regulatory acceptance. I aim to implement an integrated strategy based on state-of-the-art big data science, artificial intelligence (AI), toxicogenomics, molecular assays and cell technology via a novel Knowledge Graph approach. I will do so by developing the Toxicology Knowledge Graph (TKG), an innovative data platform where the currently fragmented knowledge in the field is going to be curated and integrated. The TKG will serve as a learning platform for artificial intelligence (AI) algorithms, which will be used to: 1) find new characteristics of chemicals/drugs; 2) infer associations between exposures and diseases; 3) select the most relevant cell lines to study specific phenotypes/chemical classes; 4) find the best genes to be used as reporters for specific AOPs; 5) define the applicability domain of computational, experimental and IATA models. I will also establish and validate regulatory-relevant high-throughput molecular assays to investigate the point of departure (PoD) of exposures. The ARCHIMEDES project will shift the paradigm of chemical and drug development, facilitating the emergence of new, smarter, greener, and more sustainable chemicals, drugs and materials.

Koordynator

TAMPEREEN KORKEAKOULUSAATIO SR
Wkład UE netto
€ 2 000 000,00
Adres
Kalevantie 4
33100 Tampere
Finlandia

Zobacz na mapie

Region
Manner-Suomi Länsi-Suomi Pirkanmaa
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00