Skip to main content
European Commission logo print header

Science from the large scale cosmic microwave background polarization structure

Opis projektu

Polaryzacja mikrofalowego tła kosmicznego – obraz bardzo wczesnego Wszechświata

Kosmiczne mikrofalowe promieniowanie tła jest pozostałością światła z początków naszego Wszechświata, które powstało, gdy kosmos przeszedł ze stanu zjonizowanej plazmy do neutralnego gazu, umożliwiając swobodne rozprzestrzenianie się światła. Polaryzacja fotonów promieniowania tła została odkryta stosunkowo niedawno, jednak natychmiast pozwoliła spojrzeć w nowy sposób na mechanizmy fizyczne zachodzące przy najwyższych energiach. Specyficzne wzorce polaryzacji, nazywane modami B, mogą wskazywać na istnienie procesów, których nie opisuje model standardowy fizyki cząstek elementarnych. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu SCIPOL opracuje pionierskie algorytmy analizy danych gromadzonych przez szereg czołowych obserwatoriów promieniowania tła, umożliwiając naukowcom badanie z niespotykaną dotąd dokładnością właściwości bardzo wczesnego Wszechświata.

Cel

Observational cosmology is moving towards its next major milestone: high-precision measurements of the cosmic microwave background polarization with the goal of detecting and characterizing the primordial B-modes. These polarization patterns would provide a unique picture of the early Universe, shedding the light on the conditions at that time, be it cosmic inflation, gauge fields, or more exotic possibilities. In a regime of energy where standard models are expected to break, such observations could revolutionize our current picture of cosmology and high energy physics.
Characterizing such signal requires (1) reaching extremely low instrumental sensitivity levels and (2) controlling instrumental and astrophysical systematic effects with unprecedented fidelity. While (1) is about to be reached with the planned deployment of funded, cutting-edge observatories such as the Simons Array/Observatory, CMB-S4 and LiteBIRD, (2) is already limiting the current constraints and will be studied and uniquely mitigated by SciPol.
My project is an opportunity to claim a leadership role for Europe in one of the most active and impactful research areas in physics, complementing the hardware efforts led by the US and Japan. I will:
- construct accurate, open-source and versatile models for the instrumental, astrophysical signals and noise properties;
- develop and exploit new, general algorithms adjusting previous models from observations, and producing a unique set of instrument- and foreground-corrected maps;
- make a statistically robust cosmological inference of these, especially on the large scale, implementing a gravitational lensing correction.
I have been at the forefront of this research for the last 10 years, made key contributions to the analysis and scientific exploitation of the POLARBEAR data sets, and to preparations and scientific optimization of the forthcoming efforts. I am consequently uniquely positioned to deliver the objectives of the proposed work.

Koordynator

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
Wkład UE netto
€ 1 998 750,00
Adres
Rue michel ange 3
75794 Paris
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00