Skip to main content
European Commission logo print header

New GeneRation marinE ENgines and Retrofit solutions to Achieve methane abatement flexibilitY

Opis projektu

Bardziej zrównoważona żegluga dzięki zmodernizowanym silnikom

Ciekły gaz ziemny (LNG) może uczynić żeglugę bardziej zrównoważoną i korzystną dla zdrowia ludzi. Ale podczas gdy obecne technologie produkują mniej CO2 z gazem, mogą nadal emitować metan. Zespół finansowanego przez UE projektu GREEN RAY zamierza ograniczyć taką emisję metanu poprzez opracowanie nowych technologii dodatkowych dla istniejących i nowych silników. Nowe technologie silnikowe zostaną opracowane zarówno dla silników czterosuwowych, takich jak te stosowane w statkach wycieczkowych i promach, jak i dla silników dwusuwowych wykorzystywanych w tankowcach i kontenerowcach. Oprócz technologii stosowanych w silniku twórcy projektu GREEN RAY opracowują również technologię oczyszczania produktów utleniania metanu. Wyniki zostaną zademonstrowane na pokładzie dwóch nowo wybudowanych i jednego zmodernizowanego statku.

Cel

LNG utilisation in shipping is increasing and has direct effects namely benefits on air quality and human health. Moreover, CO2 emission is lower with gas use compared to diesel fuels, but ‘methane slip’ may form in gas combustion. The low-pressure dual fuel concept is the most popular LNG engine technology and unfortunately also the technology producing methane slip. Therefore, development of methane slip reduction technologies for these low-pressure dual fuel cases is the focus of this project.
To assess the methane emissions from shipping the GREEN RAY project will combine existing data collection with onboard measurements to address existing vessels and new builds, normal operation and varying loads, and further utilise these results in a model development to achieve LNG fleet level assessment.
To prevent the methane slip, the strong consortium of GREEN RAY will develop on-engine technologies for low pressure dual fuel engines and aftertreatment technologies for the existing vessels as well as newbuilds. First, the four stroke engine technology is developed further to enable methane slip reduction at all engine loads and to be applicable to the largest engines in the market involving cruise, ferry and gas carriers. Second, the on-engine technology development for the two stroke engine, around a patented LNG injection system, will aim to significantly reduce methane slip from e.g. tankers and container ships. Third, a unique approach of a sulphur resistant catalyst system to significant methane oxidation while also ensuring that the activity remains high over time. The achievements of these three technologies' development will be demonstrated onboard two new builds and one retrofit to existing vessel, all of them targeting TRL 7, and implementing the partnership on ZEWT. Dissemination and exploitation of GREEN RAY results towards acknowledged target groups will enable wide deployment of the new technologies maximising also the benefits for climate.

æ

Koordynator

TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Wkład UE netto
€ 1 111 948,30
Adres
Tekniikantie 21
02150 Espoo
Finlandia

Zobacz na mapie

Region
Manner-Suomi Helsinki-Uusimaa Helsinki-Uusimaa
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (9)

Partnerzy (2)