European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Wetland restoration for the future

Opis projektu

Pogłębianie wiedzy na temat odtwarzania terenów podmokłych w celu skuteczniejszego ograniczania emisji dwutlenku węgla

Tereny podmokłe mają ogromny potencjał w zakresie sekwestracji i adaptacji dwutlenku węgla, ale luki w wiedzy ograniczają ich skuteczne wykorzystanie i możliwości w kontekście użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa. Zespół finansowanego przez UE projektu ALFAwetlands ma pomóc w rozszerzeniu bazy wiedzy geoprzestrzennej dotyczącej tych ekosystemów. Podejście badaczy, oparte na współtworzeniu, przewiduje umożliwienie wsparcia bardziej integracyjnego i opartego na społeczności podejścia do przywracania terenów podmokłych. Naukowcy wykorzystają dane doświadczalne i żywe laboratoria, aby zintegrować interdyscyplinarne i wielopodmiotowe badania nad powiązanymi kwestiami ekologicznymi, środowiskowymi, społecznymi i gospodarczymi. Zespół projektu ALFAwetlands oceni ogólny wpływ odbudowy terenów podmokłych na społeczeństwo i dobrobyt na szczeblu lokalnym, krajowym i unijnym.

Cel

Wetlands cover 5-8% of the world’s land area and have a huge capacity to sequester carbon (C). Healthy wetlands accumulate C effectively due to water-logged conditions promoting highly stable C content. The EU aims to cut GHG emissions by at least 55% by 2030.This ambition requires new GHG mitigation measures within all sectors including LULUCF sector, where wetlands as C rich ecosystem can contribute to efficiently to both EU's climate targets and biodiversity strategy. Currently there is still a high uncertainty prevails of wetlands’ spatial and C sink extent, as well as source estimates and sustainable alternatives in restoration. This hinders the efficient use of wetlands in C mitigation and adaptation in the context of other LULUCF mitigation options. We will advance the state-of-the-art on the geospatial knowledge base on wetlands and their use and degradation in Europe. We will apply a co-creation approach to develop procedural knowledge and find ways for integrating multiple targets, supporting more inclusive, community-based approaches to wetland restoration. Diverse novel experimental data on ecosystems’ responses to wetlands’ management and restoration regimes under different types of land-use and will be acquired and synthesised on biodiversity and other ecosystem services (BES). At the local level, Living Labs (LL) support and integrate interdisciplinary and multi-actor research on ecological, environmental, economic, and social issues. Models will be utilised to scale up experimental data from LLs, to gain an understanding of the potential impacts of upscaled wetland restoration options on BES provision, as well as changes in BES provision at the EU level for various policy-relevant time periods and the most policy-relevant CC mitigation and BD targets. We will assess the societal impacts of wetland restoration, especially on BES benefits and costs of different restoration approaches and wellbeing impacts at local, national, and EU levels.

Koordynator

LUONNONVARAKESKUS
Wkład UE netto
€ 1 976 398,00
Adres
LATOKARTANONKAARI 9
00790 Helsinki
Finlandia

Zobacz na mapie

Region
Manner-Suomi Helsinki-Uusimaa Helsinki-Uusimaa
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 976 398,75

Uczestnicy (14)