European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Sustainable processing of Europe's low-grade sulphidic and lateritic nickel/cobalt ores and tailings into battery-grade metals

Opis projektu

Zrównoważone metody uszlachetniania na potrzeby opłacalnego odzyskiwania niklu i kobaltu

W związku z rozpowszechnieniem się pojazdów elektrycznych można spodziewać się, że w ciągu kolejnych dziesięcioleci znacząco zwiększy się zapotrzebowanie na nikiel (Ni) i kobalt (Co). Z uwagi na fakt, że występowanie tych minerałów na Starym Kontynencie jest ograniczone, Europa może mieć trudności w zapewnieniu niezawodnego, taniego i zrównoważonego łańcucha dostaw. Celem finansowanego ze środków UE projektu ENICON jest poprawa zdolności uszlachetniania krajowych i importowanych zasobów Ni/Co o niskiej jakości. Metoda odzyskiwania metalu opracowana w ramach projektu ENICON polega na wykorzystaniu dozowników kwasu solnego i zastosowaniu tradycyjnego, opartego na wodzie podejścia, które zakłada ciągłe skraplanie i ponowne rozpuszczanie metali. To rozwiązanie umożliwia ograniczenie ilości środków chemicznych potrzebnych do rozpuszczenia metalu, co dotychczas wiązało się z produkcją potencjalnie szkodliwych strumieni odpadów.

Cel

The cobalt (Co) and nickel (Ni) demand is expected to be about 20 times higher in 2040 than in 2020. Given that Europe plays only a minor role in the global Ni/Co supply chains, which are concentrated in the DRC, Indonesia and China, we face a serious problem in securing a reliable, affordable and sustainable supply of battery-grade Ni/Co, vital for Europe’s aims to be climate-neutral by 2050. In view of a “domestic and foreign sourcing” procurement model, ENICON exploits the potential of (low-grade) Ni/Co resources within Europe – i.e. sulphidic Ni/Co ores and derived Ni/Co-bearing pyrite and silicate tailings, and limonitic/saprolitic laterite Ni(/Co) ores – while improving and developing the Ni/Co-refining capacity that can process imported ores, concentrates and intermediates. ENICON comprises both major improvements to existing Ni/Co metallurgical unit operations in Europe as well as the development of a new HCl-based route for both Ni/Co sulphide concentrates and laterites. ENICON’s HCl-route dispenses with the old-school hydro-approach of continuously precipitating and redissolving metals that requires lots of chemicals and creates problematic waste streams. The HCl-based route can be extended to the downstream processing of FeNi (Class-II Ni) obtained from laterites; (2) Mixed (Ni/Co) Sulphide/Hydroxide Precipitate (MSP/MHP) from the bioleaching of Co-rich pyrite tailings; and Ni/Co-containing silicate tailings. ENICON targets a “forensic geometallurgy” protocol, making it possible to identify and mitigate the mineralogical and textural reasons for processing losses along existing and new flowsheets. To make the transition to (near) zero-waste processing and to further reduce CO2-footprints, ENICON develops enhanced mineral-matrix valorisation processes. The outputs from ENICON’s group of European Ni/Co mining, processing and refining companies will all be benchmarked in terms of positive environmental and techno-economic impacts against current methods.

Koordynator

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Wkład UE netto
€ 1 575 250,00
Adres
OUDE MARKT 13
3000 Leuven
Belgia

Zobacz na mapie

Region
Vlaams Gewest Prov. Vlaams-Brabant Arr. Leuven
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 575 250,00

Uczestnicy (7)

Partnerzy (1)