European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

RECONNECT SCIENCE WITH THE BLUE SOCIETY

Opis projektu

Przybliżanie nauki mieszkańcom obszarów przybrzeżnych

Region śródziemnomorski ulega ociepleniu szybszemu o 20 % względem reszty świata, co przekłada się już teraz na poważną degradację środowiska. Ponad 200 milionów ludzi żyje na północnym wybrzeżu Morza Śródziemnego i odczuwa skutki globalnego ocieplenia, ponieważ osoby te są uzależnione od zasobów morskich i turystyki. Finansowany przez UE projekt Blue-connect zgromadzi partnerów z pięciu głównych miast nadmorskich w śródziemnomorskiej części Chorwacji, aby zadbać o rozwój relacji ludzi z morzem i nauką. Poprzez przybliżenie społeczeństwu badań i naukowców, konsorcjum projektu Blue-connect zamierza zadbać o większe poparcie społeczne dla nauki i edukacji, a także budować zaufanie wobec nauki oraz jej wpływu na niebieską gospodarkę i niebieskie społeczeństwo w regionie.

Cel

Blue-connect gathers partners from 5 main coastal cities of the Mediterranean part of Croatia, whose research is greatly characterized by natural, biomedical, environmental, social, and economic aspects of the sea. Mediterranean is severely affected by climate change and environmental degradation, and at the same time dependant on marine resources and tourism, and in need for enhancement of human relationships with the sea and science. Climate and environmental risks are recognized threats on EU level and globally, and as such are addressed through several initiatives, among which are Green Deal and SDGs. The main objective of Blue-connect is to reconnect science with society by bringing research and researchers closer to the public, boosting public recognition of science and research education, and building trust and understanding of science and its impact on the blue society in the region. Composed of 5 WPs that reflect the overall objectives, project will implement activities that promote research and science in an understandable and comprehensible way and encourage engagement of the general public and youth with science to jointly act on relevant problems facing the Mediterranean. Awareness campaign will increase comprehension and understanding of science, and attract youth and the general public to the main project events. Researchers at Schools will implement interactive experiments and workshops to boost pupil’s curiosity and interest in research and science careers. Activities during the NIGHT will allow the public and youth to participate in experiments that will help them understand research and science. To ensure the activities are achieving desired impact, methodology and tools for evaluating the impact of project activities and the perception of the general public and youth will be developed and implemented. Successful implementation of the project will ultimately increase trust in research and science by the general public and youth in Croatia.

Koordynator

SVEUCILISTE U SPLITU
Wkład UE netto
€ 88 875,00
Adres
RUDERA BOSKOVICA 31
21000 Split
Chorwacja

Zobacz na mapie

Region
Hrvatska Jadranska Hrvatska Splitsko-dalmatinska županija
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (8)