Skip to main content
European Commission logo print header

Ordered Nanoporous Carbon Architectures from Biobased Building Blocks

Opis projektu

Ekologiczne rozwiązania energetyczne oparte na biowęglu

Grafitowe struktury węglowe to ważne materiały, na których opierają się technologie stanowiące fundament naszej zrównoważonej przyszłości – w tym urządzenia do magazynowania i konwersji energii. Niestety, są one w większości produkowane z nieodnawialnych zasobów opartych na ropie naftowej. W rozwiązaniach mających na celu pozyskiwanie węgla do opracowywania nowych, uporządkowanych i nanoporowatych materiałów węglowych do zastosowania w zrównoważonych rozwiązaniach możemy wykorzystać biosurowce – ekologiczne alternatywy dla surowców pochodzących z paliw kopalnych. Otaczająca nas biomasa jest wytwarzana w bardzo krótkim czasie w porównaniu z paliwami kopalnymi. Dzięki wsparciu działania „Maria Skłodowska-Curie” badacze skupieni wokół projektu BioNanoCarb zamierzają wykorzystać to podejście, aby umożliwić racjonalne projektowanie supramolekularnych układów na bazie związków pochodzenia biologicznego.

Cel

Ordered nanoporous carbons are gaining appreciable interest in several green technology applications (efficient charge storage, metal-free carbocatalysis). Nevertheless, at present they can only be fabricated using fossil fuel-based building blocks, through energy-intensive processes with large ecological footprint, and with potential environmental pollution. The overall aim of this project is to provide more sustainable alternatives to these fossil fuel-derived materials by fabricating ordered nanoporous carbons from biobased constituents. Our project will focus on studying biobased polymer-biobased surfactant supramolecular assemblies (objective 1) to develop a soft-templating system using only biobased building blocks (objective 2), for obtaining various ordered nanoporous carbons (objective 3) and apply them in charge storage systems (supercapacitors, objective 4), and for metal-free carbocatalysis (advanced oxidation process, objective 5). Our goal is to have control on the nanoarchitecture and understand structure-performance relationships in applications in order to obtain cutting-edge, high-performance materials for advanced devices. Our novel bottom-up approach will give the first biobased soft-templating method to make ordered nanoporous carbons, and is expected to open up new research directions for sustainable material solutions. This project will provide materials and processes with reduced ecological footprint over existing products and technologies, contributing to a sustainable economic growth and to the realisation of a resilient society.

Koordynator

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Wkład UE netto
€ 191 760,00
Adres
OUDE MARKT 13
3000 Leuven
Belgia

Zobacz na mapie

Region
Vlaams Gewest Prov. Vlaams-Brabant Arr. Leuven
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Partnerzy (1)