European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Violence and Happy Endings in the Spanish Golden Age Narrative

Opis projektu

Przemoc w XVI- i XVII-wiecznej literaturze hiszpańskiej

Hiszpański Złoty Wiek, przypadający na XVI i XVII wiek, to okres rozkwitu literatury, w tym gatunków takich jak powieść pastoralna i dworska. Tworzone niemal wyłącznie przez mężczyzn i czytane głównie przez kobiety, powieści te legitymizowały przemoc, aby przykuć uwagę czytelników i ostatecznie przynieść szczęśliwe zakończenie. Badacze z wspieranego z działania „Maria Skłodowska-Curie” projektu VIOLENDINGS zamierzają przedstawić nową koncepcję, aby zbadać strukturę narracyjną tych gatunków literackich. Przeanalizują oni strategie polegające na kształtowaniu w czytelniku obojętności i aprobaty wobec przemocy, po to, aby doprowadzić fabułę do radosnego zakończenia. Zespół projektu przyjrzy się ponadto interakcji pomiędzy normami społeczeństwa patriarchalnego a idealistyczną strukturą narracji.

Cel

The purpose of this project is to study the complex integration of violence in the Spanish Golden Age happy ending narrative. In the ‘idealistic’ Spanish narrative genres of the second half of the 16th and the first half of the 17th century, such as the pastoral and the courtly novel, the inclusion of violence is problematic. It is useful to create a gripping plot, but must be ‘solved’ to reach a happy ending. The project will propose the concept of ‘economy of violence’ to study the narrative structure of these genres and will analyze the strategies to deactivate and legitimize violence that allow these plots to resolve into a happy ending.

Beyond the literary approach, the project has the ambition to propose a multidisciplinary understanding of these strategies, bringing together literature, historical sociology and gender studies. Considering the social structures of the Golden Age Spain, together with the concrete context of production and consumption of these genres (almost always written by men and widely consumed by women), the project intends to provide a critical analysis of what was presented as a happy ending and an ideal solution to violence -particularly to gender-based violence- through these plots. This panorama will be completed with a separate study of the courtly novels written by women and an analysis of how the narrative schemes produced by the male hegemonic culture and the traditional happy endings were transformed or even rejected in their narrative production.

The project has two main objectives. On one hand, from a literary perspective, it aims to arrive at a better understanding of the ‘idealistic’ narrative genres of the Spanish Golden Age through the concept of ‘economy of violence’. On the other hand, from a socio-historical and a gender perspective, it aims to analyze the interplay between the dictates of the Spanish patriarchal society of the 16th-17th centuries and the structure of the idealistic narrative of this period.

System finansowania

MSCA-PF - MSCA-PF

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO
Wkład UE netto
€ 188 590,08
Adres
Via Festa Del Perdono 7
20122 Milano
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Lombardia Milano
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych