Skip to main content
European Commission logo print header

Green responsibLe privACy preservIng dAta operaTIONs

Opis projektu

Zmniejszenie zużycia energii w operacjach związanych z danymi

W ramach analizy Big Data gromadzi się, bada i analizuje duże ilości danych. Aby można było wyciągnąć wnioski z tych danych, muszą one płynnie przepływać między urządzeniami brzegowymi i chmurowymi w szerokim zakresie lokalizacji i środowisk pracy. Proces ten zużywa mnóstwo energii, co powoduje, że krajowe sieci elektroenergetyczne generują znacznie większe emisje dwutlenku węgla. Finansowany przez UE projekt GLACIATION ma na celu opracowanie nowatorskiego rozproszonego grafu wiedzy obejmującego całą architekturę brzeg-rdzeń-chmura. Grafy wiedzy są elastycznym sposobem na reprezentowanie niemal dowolnych powiązanych ze sobą informacji. Zespół GLACIATION zoptymalizuje miejsce wykonywania analiz, aby znacząco zmniejszyć zużycie energii. Opracowane ramy metadanych dostarczą narzędzi zwiększających prywatność i zaufanie operacji związanych z danymi.

Cel

From edge to cloud, big data analytics is growing fast, and its energy consumption has become a reason of concern for national grids and they generate significant carbon emissions. The GLACIATION project aims to address this issue through energy-efficient data operations. By developing a novel Distributed Knowledge Graph (DKG) that stretches across the edge-core-cloud architecture, reduction in the energy consumption for data processing will be achieved through AI enforced minimal data movement operations. GLACIATION will achieve significant power consumption reduction through optimizing the location where analytics are carried out. The projects Meta Data framework will provide tools that incorporate privacy and trust aspects in the data operations. GLACIATION is demonstrated on three relevant industry settings which benefit from optimized data movement and power consumption reduction. More specifically, GLACIATION use cases cover public-service, manufacturing, and enterprise data analytics.  

Koordynator

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Wkład UE netto
€ 576 875,00
Adres
Via xx settembre 97
00187 Roma
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Centro (IT) Lazio Roma
Rodzaj działalności
Public bodies (excluding Research Organisations and Secondary or Higher Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (13)

Partnerzy (1)