Skip to main content
European Commission logo print header

Trustworthy Artificial Intelligence for Cybersecurity Reinforcement and System Resilience

Opis projektu

Zwalczanie cyberataków wykorzystujących sztuczną inteligencję dzięki nowym technologiom opartym na sztucznej inteligencji

Algorytmy sztucznej inteligencji mogą odegrać olbrzymią rolę w sektorze cyberbezpieczeństwa, zarówno pozytywną, jak i negatywną. Mogą być cenną pomocą w wykrywaniu zagrożeń i ochronie systemów przed atakami, jednak równie dobrze mogą posłużyć przestępcom do przeprowadzania włamań. Z tego powodu zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu AI4CYBER zamierza zbudować ramy ekosystemu zaufanych usług cyberbezpieczeństwa nowej generacji, które wykorzystują algorytmy sztucznej inteligencji i analizy dużych zbiorów danych w celu wspierania twórców i operatorów systemów w skutecznym powstrzymywaniu cyberataków wykorzystujących SI. Jednym z założeń projektu jest opracowanie nowej klasy opartych na sztucznej inteligencji usług testowania odporności i bezpieczeństwa oprogramowania wyposażonych w lepsze algorytmy identyfikacji błędów i automatyzacji naprawiania kodu. Projekt skupi się na sektorze energetycznym i bankowym, a także na usługach szpitalnych.

Cel

Artificial intelligence (AI) has lately proved to be a coin with two sides. On the one hand, it can be leveraged as a powerful defensive mechanism to improve system preparedness and response against cyber incidents and attacks, and on the other hand, it can be a formidable weapon attackers can use to damage, compromise or manipulate systems.

AI4CYBER ambitions to provide an Ecosystem Framework of next-generation trustworthy cybersecurity services that leverage AI and Big Data technologies to support system developers and operators in effectively managing robustness, resilience, and dynamic response against advanced and AI-powered cyberattacks. The project will deliver a new breed of AI-driven software robustness and security testing services that significantly facilitates the testing experts work, through smarter flaw identification and code fixing automation. Moreover, the project will provide cybersecurity services for comprehension, detection and analysis of AI-powered attacks to prepare the critical systems to be resilient against them. Incident response support by AI4CYBER will offload security operators from complex and tedious tasks offering them mechanisms to optimize the orchestration of the most appropriate combination of security protections, and continuously learn from system status and defences’ efficiency.

The AI4CYBER framework will ensure fundamental rights and values-based AI technology in its services, through the integration of demonstrable explainability, fairness and technology robustness (security) capabilities in the AI4CYBER components. The ecosystem will be validated in three scenarios: i) Detection and Mitigation of AI-powered Attacks against the Energy Sector, ii) Robustness and autonomous adaptation of Banking applications to face AI-powered attacks and iii) Resilient hospital services against advanced and AI-powered cyber-physical attacks.

Koordynator

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
Wkład UE netto
€ 840 328,00
Adres
Parque cientifico y tecnologico de gipuzkoa, paseo mikeletegi 2
20009 Donostia-san sebastian (gipuzkoa)
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Noreste País Vasco Gipuzkoa
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (13)