Skip to main content
European Commission logo print header

UA EURATOM NCP SUPPORT OF UKRAINIAN RESEARCH ENTITIES INTEGRATION INTO NUCLEAR RESEARCH FUNDED BY THE EURATOM RESEARCH AND TRAINING PROGRAMME 2021-2025

Opis projektu

Integracja podmiotów ukraińskich z europejskimi sieciami badań jądrowych

Program badawczo-szkoleniowy ukraińskiego krajowego punktu kontaktowego Euratomu (UA KPK Euratom) jest inicjatywą uznawaną zarówno przez władze krajowe, jak i Komisję Europejską. Program jest realizowany pod egidą Narodowego Centrum Naukowego Charkowskiego Instytutu Fizyki i Technologii, który jest najstarszym i największym ośrodkiem badawczym w dziedzinie nauk jądrowych na Ukrainie. Finansowany przez UE projekt UAinEuratom21 będzie wspierał działania UA KPK Euratom i przyczyni się do integracji ukraińskich jednostek badawczych z europejskimi sieciami badań jądrowych. Projekt wzmocni zaangażowanie ukraińskich interesariuszy w ogólnoeuropejskie inicjatywy i badania istotne dla obszarów objętych programem badawczo-szkoleniowym Euratomu na lata 2021–2025, zwiększy kompetencje ukraińskiego KPK Euratom oraz wesprze popularyzację tego programu wśród ukraińskich zainteresowanych stron.

Cel

UAinEuratom21 is 24 months project is addressed to support activities of the Ukrainian ‘National Contact Point to Euratom’ (UA Euratom NCP) and aimed to contribute to better integration of Ukrainian research entities (researchers) into European nuclear research networks. UAinEuratom21 project has the following specific objectives: • Strengthening the integration of Ukrainian stakeholders in pan-European initiatives and research relevant to all research areas covered by the Euratom Research and Training Programme 2021-2025, • Enhancing of UA Euratom NCP competence, • Euratom programme awareness raising among Ukrainian stakeholders. The UAinEuratom21 project audience is divided into several target groups: • Direct target groups: UA research community, EU research community, UA coordination and support bodies, EU coordination and support bodies, • Indirect target group: the general public. There are four work packages that are planned for project implementation. WP1 - STRENGTHENING OF NETWORKING ACTIVITIES BETWEEN UA AND EU RESEARCHERS; WP2 - UA EURATOM NCP COMPETENCE REINFORCEMENT; WP3 - DISSEMINATION, EXPLOITATION AND COMMUNICATION; WP4 - PROJECT MANAGEMENT. All activities of the UAinEuratom21 project are implemented by the National science center Kharkov Institute of Physics and Technology that has been officially appointed by the Ukrainian authorities as UA Euratom NCP since 2017.

Koordynator

NATIONAL SCIENCE CENTER KHARKOV INSTITUTE OF PHYSICS AND TECHNOLOGY
Wkład UE netto
€ 100 000,00
Adres
Academichna street 1
61108 Kharkiv
Ukraina

Zobacz na mapie

Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00