European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Studying the Earth's surface with seismic methods

Opis projektu

Szkolenie nowego pokolenia sejsmologów środowiskowych

Naturalne procesy, takie jak osuwiska, przepływy rzeczne i ruchy lodowców, powodują rozchodzenie się energii wewnątrz ziemi w postaci fal sejsmicznych. W praktyce śledzenie tych sygnałów sejsmicznych może pomóc w monitorowaniu i przewidywaniu procesów aktywności powierzchniowej w celu zapobiegania katastrofom. Zagadnieniem tym zajmuje się nowa dziedzina nauki znana jako sejsmologia środowiskowa, która potrzebuje obecnie wykwalifikowanych specjalistów. Z myślą o wykształceniu nowego pokolenia kompetentnych sejsmologów środowiskowych uruchomiono projekt EnvSeis, który otrzymał wsparcie finansowe działań „Maria Skłodowska-Curie”. Dzięki temu 12 młodych naukowców zostanie przeszkolonych w zakresie sejsmologii i nauki o powierzchni Ziemi. Uczestnicy tych szkoleń będą wykorzystywać metody sejsmiczne do badania szerokiej gamy form ukształtowania terenu, a także opracują odpowiednie techniki i oprogramowanie, które umożliwią stworzenie standardów monitorowania aktywności sejsmicznej w Europie i na świecie.

Cel

EnvSeis will train 12 early stage researchers (ESRs) in the emerging field of environmental seismology, in which seismic methods are used to study processes at or near the Earth's surface, such as landsliding, river sediment transport, debris flows, and glacial processes. Seismic techniques allow addressing challenges in the Earth surface sciences that are intractable by traditional observation methods. The capacity of environmental seismology has been proven, and first applications have been published. Yet, most current research in this field is conducted either by seismologists with an interest in Earth surface processes, or by Earth surface scientists who learned basic seismic methods. The DN EnvSeis will fully leverage the potential of environmental seismology by fusing these complementary perspectives. Bringing together 10 leading research groups from 7 countries, EnvSeis will train 12 ESRs in both seismology and Earth surface sciences, to lay the ground for a next strong generation of environmental seismologists. In their projects, the ESRs will address outstanding challenges in natural hazards, hydrology, geomorphology, and ocean sciences, applying seismic techniques to study a broad range of landscapes and their processes, including hillslopes, channels, glaciers, coasts and oceans. They will combine observation, theory and numerical modelling to conduct ground-breaking science, to develop new methods and software, and deliver benchmark data sets. As such, they will set standards for using seismic methods in the Earth surface sciences in Europe and beyond, establishing Europe as the leader in this newly emerging field. Complementary training includes the involvement of stakeholder and media partnerships, experience in organizing conferences and workshops, as well as courses on transferable skills. This will allow the ESRs to acquire a broad range of skills and experience to make them competitive for careers in research, industry, or public administration.

Słowa kluczowe

Koordynator

HELMHOLTZ ZENTRUM POTSDAM DEUTSCHES GEOFORSCHUNGSZENTRUM GFZ
Wkład UE netto
€ 521 078,40
Adres
TELEGRAFENBERG
14473 POTSDAM
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Brandenburg Brandenburg Potsdam
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (7)

Partnerzy (15)