European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

New Generation of Electrical Machines Enabled by Additive Manufacturing

Opis projektu

Badanie możliwości obróbki przyrostowej w zakresie maszyn elektrycznych

Jesteśmy u progu stworzenia nowej generacji maszyn elektrycznych i obróbki przyrostowej (AM). Wykorzystanie AM do budowy magnetycznych komponentów maszyn elektrycznych jest celem wspieranego przez działania „Maria Skłodowska-Curie” projektu EMByAM. Zespół zbada wirniki wielomateriałowe (wykonane z miękkiego materiału magnetycznego i niemagnetycznego), przewodniki AM o strukturze trójwymiarowej, wielomateriałowe (wykonane z miękkiego materiału magnetycznego i magnesu stałego) maszyny elektryczne wytwarzane przy pomocy obróbki przyrostowej oraz przeprowadzi badania wielofizyczne. Nadrzędnym celem jest wykorzystanie AM do wyeliminowania obecnych przeszkód technologicznych utrudniających rozwój maszyn elektrycznych, aby przyspieszyć rozwój napędów elektrycznych w takich dziedzinach jak przemysł motoryzacyjny i lotnictwo, co będzie miało bezpośredni wpływ na redukcję CO2.

Cel

The goal of our project is to establish a consortium of renowned universities and industry partners in the field of electrical machines and additive manufacturing (AM) for a comprehensive study and solid development of new generation of electrical machines for key applications. In detail we will integrate different necessary steps for realizing our goal into an industry-doctoral network. These include multi-material (soft magnetic and non-magnetic materials) rotor, 3D-structured AM conductors, multi-material (soft magnetic and permanent magnet material) and multi-physical study of additive manufactured EMs. the objectives of our projects are: a) conceiving new concepts of electrical machines that benefit from the 3D geometrical freedom of AM, b) studying the potential and laying the foundations of multi-material additive manufacturing to enhance the EM performance, concretely increasing the power density, increasing the torque density, reducing the copper losses, reducing the iron losses, reducing the harmonic effects, c) establishing a network for educating qualified engineers with deep knowledge on both additive manufacturing processes and electrical machines to accelerate the industrial application of this technology, d) establishing a founded knowledge-based group of experts from academic and industry to represent a solid European innovation and to maintain the pioneering role of the EU in this field, e) reaching the necessary breaking-through technology in electrical machines to accelerate the technological development in related applications, f) reducing the stringent material requirements, particularly focusing on rare-earth magnets, in the light of raw materials shortages. We want to use AM to solve the current technological obstacles regarding electrical machines to accelerate the developing of electrical drives in areas such as automotive and aviation with direct impact on CO2 reduction.

Koordynator

GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ UNIVERSITAET HANNOVER
Wkład UE netto
€ 260 539,20
Adres
WELFENGARTEN 1
30167 Hannover
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Niedersachsen Hannover Region Hannover
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (6)

Partnerzy (5)