Skip to main content
European Commission logo print header

Fleet and traffic management systems for conducting future cooperative mobility

Opis projektu

Innowacyjna metoda zarządzania w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Transformacja cyfrowa doprowadzi do połączenia pojazdów z infrastrukturą drogową oraz innymi pojazdami, zwiększając bezpieczeństwo i sprawność ruchu drogowego. Zespół finansowanego ze środków UE projektu CONDUCTOR opracuje, zintegruje i zademonstruje zaawansowaną metodę zarządzania ruchem drogowym i flotą na wysokim poziomie, aby zapewnić wydajny i globalnie optymalny transport pasażerów i towarów oraz zagwarantować bezproblemową multimodalność i interoperacyjność. W tym celu oprze się na zaawansowanych rozwiązaniach w zakresie zarządzania flotą i ruchem drogowym w ekosystemie CCAM oraz opracuje najnowsze modele i narzędzia symulacyjne wspierane przez technologie uczenia maszynowego i fuzji danych. Projekt CONDUCTOR udoskonali istniejące technologie, zwiększając możliwości władz i operatorów transportowych, umożliwiając osiągnięcie wyższego poziomu bezpieczeństwa oraz elastycznej, responsywnej i scentralizowanej kontroli, co doprowadzi do zmniejszenia ruchu drogowego i zatorów w miastach, a także zanieczyszczenia.

Cel

The CONDUCTOR project’s main goal is to design, integrate and demonstrate advanced, high‐level traffic and fleet management that will allow efficient and globally optimal transport of passengers and goods, while ensuring seamless multi‐modality and interoperability. Using innovative dynamic balancing and priority‐based management of vehicles (automated and conventional) CONDUCTOR will build upon state-of-the-art fleet and traffic management solutions in the CCAM ecosystem and develop next generation simulation models and tools enabled by machine learning and data fusion, enhancing the capabilities of transport authorities and operators, allowing them to become “conductors” of future mobility networks. We will upgrade existing technologies to place autonomous vehicles at the centre of future cities, allowing heightened safety and flexible, responsive, centralized control able to conduct traffic and fleets at a high level. These innovations will lead to less urban traffic and congestion, lowered pollution, and a higher quality of life. Project innovations will be integrated into a common, open platform, and validated in three use cases, testing the interoperability of traffic management systems and integration of different transportation means for both people and goods. Use case UC1 integrates traffic management with inter-modality, UC2 tests demand-response transport, and UC3 urban logistics. In each use case and its demonstrations, simulations will be validated through real life data.

Koordynator

NETCOMPANY-INTRASOFT SA
Wkład UE netto
€ 574 875,00
Adres
Rue nicolas bove 2b
1253 Luxembourg
Luksemburg

Zobacz na mapie

Region
Luxembourg Luxembourg Luxembourg
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 383 250,00

Uczestnicy (15)