Skip to main content
European Commission logo print header

CAPACITY BUILDING NEXUS FOR MONITORING WATER QUALITY IN MULTI-STRESSOR AREAS: PILOT STUDY AT THE HELLENIC VOLCANIC ARC

Opis projektu

Nowe podejście do ochrony środowiska morskiego

Łuk helleński jest najbardziej aktywnym sejsmicznie obszarem w basenie Morza Śródziemnego i zachodniej Eurazji, co wiąże się z wieloma czynnikami naturalnymi i antropogenicznymi, które wywierają presję na środowisko regionu śródziemnomorskiego. Rozwiązanie wynikających z tego problemów wymaga zatem holistycznego podejścia, uwzględniającego wiele rodzajów zagrożeń. W związku z tym zespół finansowanego przez UE projektu NEXUS-MONARC chce zaproponować podejście, które ułatwi skuteczne monitorowanie jakości wód w tym regionie. Zaprojektuje też metody ułatwiające transfer wiedzy, tworzenie partnerstw oraz współpracę z instytucjami i mieszkańcami. Celem jest stworzenie nowej bazy wiedzy specjalistycznej na potrzeby Wydziału Geologii i Geośrodowiska Uniwersytetu Narodowego im. Kapodistriasa w Atenach, a także z myślą o poprawie stanu środowiska morskiego.

Cel

The NEXUS-MONARC project proposes a set of capacity building actions targeting to advance the profile of staff at the department of geology and geoenvironment and collaborating groups at the National and Kapodistrian University of Athens. Through these actions, a holistic approach to environmental monitoring will be developed for the marine environment of the Hellenic Volcanic Arc in the Mediterranean Sea, an environment that is influenced by multiple stressors of anthropogenic and natural origin, such as maritime transport, fisheries, industrial tourism, volcanic activity, hydrothermal venting, and others. The project objectives will be achieved through transferring knowledge and best practices based on the extensive expertise of partner institutions and by orchestrating citizen science activities. Short scientific missions synchronized to citizen science activities will lead to the development of novel collaborative research projects for the coordinating and partner institutions. Furthermore, twinning activities will incite local and international stakeholders from public, policy, and industry to participate and contribute to educational and scientific actions, thus actively improving the marine environment and protecting its inhabitants. Owing to training and collaborative actions, the improved administrative and management practices of the NEXUS-MONARC will be readily applicable to other multi-stressor marine environments in the world.

Koordynator

ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON
Wkład UE netto
€ 476 500,00
Adres
6 christou lada str
10561 Athina
Grecja

Zobacz na mapie

Region
Αττική Aττική Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (6)