Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Advanced 3D in vitro models based on magnetically-driven docking of modular microscaffolds

Opis projektu

Innowacyjny model trójwymiarowy mikrośrodowiska guza mózgu

Celem finansowanego ze środków UE projektu MagDock jest opracowanie trójwymiarowych, modułowych systemów kokultury do odtworzenia fizjologicznego mikrośrodowiska w guzach mózgu. Innowacyjność projektu polega na zaprojektowaniu i zbudowaniu magnetycznych mikrorusztowań z wykorzystaniem techniki polimeryzacji dwufotonowej. Mikrorusztowania, na których posiane zostaną komórki śródbłonka, zostaną połączone z systemem fluidycznym, odtwarzając barierę krew–mózg. Ten biohybrydowy system posłuży za podstawę dla ferromagnetycznych mikroklatek komórek glejaka i superparamagnetycznych mikroklatek komórek progenitorowych neuronów. Innowacyjny model trójwymiarowy będzie wiernym odwzorowaniem rzeczywistego mikrośrodowiska glejaka, stanowiącym platformę na potrzeby wysokowydajnych badań przesiewowych kandydatów na leki oraz testów in vitro różnych terapii przeciwnowotworowych.

Cel

This project is focused on the design, the production, the characterization, and the proposal for future commercialization of 3D modular co-culture systems, specifically designed to recapitulate the physio-pathological microenvironment of brain tumor. The key technology at the base of the proposed project is the design of magnetic microscaffolds and their fabrication through two-photon polymerization (2pp), a disruptive mesoscale manufacturing technique that enables low-cost obtainment of microstructures with nanometric resolution, characterized by unprecedented levels of accuracy and reproducibility. A microtubular structure scaffolding endothelial cells and connected to a fluidic system will be exploited to mimic the blood-brain barrier: this biohybrid device will be the base for the assembly of ferromagnetic “microcages” hosting glioblastoma cells, and will be provided with docking systems for superparamagnetic “microcages” carrying undifferentiated and differentiated neuronal progenitor cells. This approach represents a disruptive innovation with respect to other 3D models available in the literature, as it will allow a faithful recapitulation of the complex glioblastoma microenvironment through a platform that can be very easily handled in any laboratory. High-throughput screenings of brain drugs and in vitro testing of the efficacy of different anticancer therapies are envisaged upon successful accomplishment of the project, leading to a pioneering generation of flexible multi-cellular platforms easily adaptable to the mimicry of different pathological conditions.

Słowa kluczowe

Instytucja przyjmująca

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Wkład UE netto
€ 150 000,00
Koszt całkowity
Brak danych

Beneficjenci (1)