Skip to main content
European Commission logo print header

PREVENTING GROUNDWATER CONTAMINATION RELATED TO GLOBAL AND CLIMATE CHANPREVENTING GROUNDWATER CONTAMINATION RELATED TO GLOBAL AND CLIMATE CHANGE THROUGH A HOLISTIC APPROACH ON MANAGED AQUIFER RECHARGE

Opis projektu

Innowacyjna technologia sztucznego zasilania warstwy wodonośnej zapobiega zanieczyszczeniu wód gruntowych

Zarówno zmiana klimatu, jak i inne zmiany o charakterze globalnym przyczyniają się do zanieczyszczenia wód gruntowych. W związku z tym Unia Europejska potrzebuje nowych metod wspierających zrównoważoną gospodarkę wodną, aby do 2030 roku osiągnąć cele w zakresie eliminacji zanieczyszczeń. Finansowany przez UE projekt MAR2PROTECT zapewni kompleksowe podejście do zapobiegania zanieczyszczeniu wód gruntowych w wyniku zmiany klimatu i zmian globalnych, oparte na innowacyjnej technologii sztucznego zasilania warstwy wodonośnej (ang. managed aquifer recharge, MAR). Trzonem systemu MAR jest narzędzie wspomagania decyzji M-AI-R DSS, które będzie uwzględniało oparte na algorytmach sztucznej inteligencji informacje dotyczące technologii i zaangażowania społecznego w celu oceny i poprawy jakości i ilości wód gruntowych. Zadaniem M-AI-R DSS będzie zbieranie informacji z pięciu obiektów demonstracyjnych w Unii Europejskiej i z dwóch lokalizacji spoza jej granic, a także zapewnienie udziału społeczeństwa obywatelskiego w działaniach zapobiegających zanieczyszczeniu wód gruntowych.

Cel

The impact climate and global change (CC and GC) is endangering human health, food security and biodiversity. Urgent action is needed to achieve 2030 zero pollution goals.

MAR2PROTECT will provide a holistic approach to prevent groundwater (GW) contamination from GC and CC impacts based on a new-generation managed aquifer recharge (MAR). The core of the innovative MAR is the M-AI-R DSS that will incorporate technological and societal engagement information using an AI-based evaluation to improve GW quality. To ensure a high replication potential, M-AI-R DSS will collect information from 5 demo sites in EU (PT, IT, ES, NL) and 2 in non-EU countries (TN, ZA) which were carefully chosen by their degree of maturity from previous successful projects and a wide range of settings in terms of climatic conditions, water sources, type of pollution, MAR scheme and political/societal context. All technologies will be tested and validated until TRL5. MAR2PROTECT will ensure a strong engagement of civil society in GW prevention actions, up to a SRL equal to 6. The project will involve national and EU policy makers that, in collaboration with a Community of Practice formed by worldwide experts, will guarantee the strengthening EU policy for the prevention of GW contamination.

Thanks to its holistic approach and to the high replicability of its results, MAR2PROTECT will lead to a marked enhancement in GW protection across the EU and beyond, and to the generation of knowledge for the transition to a sustainable water management. The consortium includes 8 partners and 1 affiliated entity from 6 different EU-countries and Switzerland and 2 international partners from Tunisia and South Africa: 2 Universities (UNIBO, KTU), 7 RTOs (NOVA-COO, CIIMAR, CETAND +AQUA, IHE, IT, ISSBAT, SUWI) and 1 Association (FEUGA). In addition, the inclusion of 3 large water utilities as associated partners and a policy maker from ZA will lead to a relevant enhancement of the project impact.

Koordynator

NOVA ID FCT - ASSOCIACAO PARA A INOVACAO E DESENVOLVIMENTO DA FCT
Wkład UE netto
€ 710 007,00
Adres
Campus de caparica faculdade de ciencias e tecnologia da universidade nova de lisboa
2829 516 Caparica
Portugalia

Zobacz na mapie

Region
Continente Área Metropolitana de Lisboa Área Metropolitana de Lisboa
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,50

Uczestnicy (10)

Partnerzy (5)