Skip to main content
European Commission logo print header

Enhanced Safe and Sustainable coatings for supporting the Planet

Opis projektu

Zoptymalizowane w całym łańcuchu wartości ekologiczne powłoki chronią nie tylko produkty, ale i planetę

Światowy rynek powłok notuje systematyczny wzrost, a jednocześnie musi nadążyć za coraz surowszymi przepisami dotyczącymi stosowania niebezpiecznych lub szkodliwych substancji chemicznych. Celem finansowanego przez UE projektu PROPLANET jest zaspokojenie zapotrzebowania na innowacyjne, wysokowydajne materiały powlekające, które jednocześnie spełniają kilka ważnych funkcji: są bezpieczne dla środowiska, zwiększają poziom bezpieczeństwa i są zgodne z łańcuchami wartości o obiegu zamkniętym dzięki zrównoważonemu podejściu biznesowemu. Zespół projektu planuje dotrzeć w pierwszej kolejności do podmiotów produkujących tekstylia, opakowania spożywcze i szkło. Prace w dużym stopniu będą oparte na zaawansowanych modelach, narzędziach obliczeniowych i ocenach w celu optymalizacji łańcucha wartości każdego produktu, od źródła surowców po zakończenie okresu eksploatacji. Ponadto wszystkie powłoki będą przykładem produktów bezpiecznych i zrównoważonych już na etapie projektowania oraz zgodnych z filozofią ekoprojektu. Chcąc dotrzeć do szerszej grupy potencjalnych odbiorców, zespół projektu udostępni narzędzie internetowe umożliwiające kluczowym graczom na rynku symulację zachowania powłok w różnych warunkach.

Cel

PROPLANET addresses novel coating materials solutions, tackling the problem from a sustainable-business perspective, enabling overcoming the barrier for environmental protection, safety, chemical improvements, and circular value chains. The main goal of PROPLANET is to design and optimise 3 innovative coatings for industrial sectors: textile, food-packaging, and glass. 1)Crosslinked biopolymer oil/wax microcapsules in polysaccharide matrix (hydrophobic, olephobic bio-based coating) 2) Hybrid siloxane biobased coating (non-stick and anticorrosion protection bio-based hybrid coating) 3) Hybrid siloxane coating (anti-soiling (AS) anti-reflecting (AR) hybrid coating). The value chain of each product is optimised from raw material source to End Of Life of products, ensuring the circular economy. All coatings are designed based on Safety and Sustainability by design (SSbD) concepts and optimised with mathematical computational tools such as first-principles-based models, in silico models, environmental fate models, and sustainability assessment. On top of that, replication activities aided by a powerful PROPLANET Replication tool based on data-driven algorithms and multiobjective optimization (MO) will promote the integration of the novel coatings on different applications, supporting their route to market, operating at different conditions, and following an Eco-design thinking. A well-balanced consortium, covering all actors in the , formed by end-users, technology solution providers and research organizations, ensures the successful achievement of objectives, which will allow a wide-spreading replication strategy towards efficient and safe designs for new coatings.

Koordynator

IDENER RESEARCH & DEVELOPMENT AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO
Wkład UE netto
€ 921 875,00
Adres
Calle early ovington 24-8
41300 La rinconada sevilla
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Sur Andalucía Sevilla
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (12)

Partnerzy (1)