European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Mixed reality ecosystem for teaching robotics in manufacturing

Opis projektu

Technologie rzeczywistości rozszerzonej promują robotykę w produkcji

Droga do wprowadzania w praktyce założeń Przemysłu 4.0 wymaga wdrożenia nowych rozwiązań, narzędzi oraz procesów związanych z automatyzacją oraz robotyką. Wprowadzanie ich do produkcji wymaga jednak, by pracownicy rozumieli, jak je stosować i wykorzystywać w praktyce. Technologie rzeczywistości rozszerzonej (XR) są już wystarczająco rozwinięte, by mogły zostać wykorzystane na szerszą skalę w zastosowaniach przemysłowych, na przykład wspierając szkolenia operatorów maszyn. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu MASTER wykorzysta narzędzia XR do rozwiązania problemów edukacyjnych i opracowania nowych materiałów szkoleniowych, aby pomóc operatorom w nauce i przygotowaniu się do korzystania z nowoczesnych narzędzi. W ten sposób przyczynią się do rozwoju możliwości ekosystemu rozwiązań XR w zakresie szkoleń z zakresu robotyki w produkcji. W ramach projektu zostaną ogłoszone dwa otwarte nabory. W ramach pierwszego z nich powstaną niezbędne narzędzia szkoleniowe i funkcje platformy XR, które będą rozwijane przez wybrane przedsiębiorstwa, natomiast w drugim platforma i narzędzia zostaną przetestowane poprzez opracowanie materiałów szkoleniowych.

Cel

Many industries are transitioning to I4.0 production models by adopting robots in their processes. In parallel, XR technologies have reached sufficient maturity to also enter the domain of industrial applications, with early success cases often related to the training of workers, remote assistance, access to contextual information and interaction with digital twins. This project looks at the intersection of both technologies: robots and XR. The use of robots in industry will be increasingly enhanced with XR applications, and workers must be able to understand both technologies and use hybrid solutions confidently. Achieving this is a challenge that education and training programs must meet.
The objective of MASTER is to boost the XR ecosystem for teaching and training of robotics in manufacturing by providing an Open XR platform that integrates key functionalities for creating safe robotic environments, programming flexible robotic applications (programming by demonstration in flexible robotic application development) and integrating advanced interaction mechanisms (innovation in gaze-based interaction). MASTER will also deliver rich training content on robotics.
MASTER proposes integrating third party contributions through two Open Calls:
The first one aims to provide the platform with additional technologies and functionalities. The selected companies will have the opportunity to integrate their technology in the platform and test it with a wide range of end-users.
The second Open Call is aimed at the education sector, by offering the possibility to test first-hand the platform and tools to create their own content.

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

PANEPISTIMIO PATRON
Wkład UE netto
€ 5 493 688,43
Adres
UNIVERSITY CAMPUS RIO PATRAS
265 04 Rio Patras
Grecja

Zobacz na mapie

Region
Κεντρική Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αχαΐα
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 5 493 688,43

Uczestnicy (6)