Skip to main content
European Commission logo print header

Regions for climate change resilience through Innovation, Science and Technology

Opis projektu

Zwiększanie zdolności adaptacyjnych regionów UE podatnych na zmiany klimatu

Strategia UE w zakresie adaptacji do zmian klimatu wzywa do podjęcia inteligentnych, szybkich i bardziej systemowych działań. Zgodnie z tymi działaniami adaptacyjnymi finansowany przez UE projekt RESIST zwiększy odporność i przyspieszy transformację podatnych na zmiany klimatu regionów UE. Odbędzie się to poprzez wdrożenie czterech zakrojonych na szeroką skalę demonstracji odpornych innowacji, a także transfer know-how do ośmiu regionów partnerskich. Poprzez partnerstwa oparte na pięciokrotnej helisie, które obejmują współpracę środowisk akademickich, biznesowych, rządowych i publicznych na rzecz zrównoważonego środowiska, projekt będzie promował partycypacyjne podejście do odporności. Dzięki projektowi RESIST skróci się czas wprowadzania na rynek ponad 100 nowych rozwiązań z zakresu adaptacji do zmian klimatu, powstaną nowatorskie środki regionalne i instrumenty polityczne oraz zaangażowane zostaną 22 miliony obywateli.

Cel

RESIST will strengthen the resilience and accelerate the transformation and increase adaptive capacity of 12 climate-vulnerable EU regions, implementing 4 large-scale demonstrators of resilient innovations for Climate Change Adaptation (CCA) with quintuple-helix partnerships (including 1 in a less developed region) and promote transfer of know-how and innovative solutions to 8 twin regions (of which 4 less developed regions) through both physical mutual-learning activities and innovative immersive digital twins. The consortium will engage EU associations, CCA research groups, scientific experts, social engagement and communication institutions, innovation agencies and 1 Venture Capital Fund to co-create and validate innovative solutions, raise awareness, leverage citizens participation and promote sustainable exploitation of results towards the markets.
RESIST will contribute to the EU agenda on CCA, through intervention in 3 main areas:
Promote and demonstrate an innovative, more participative approach to resilience and CC adaptation in 4 demonstrator and 8 twinning regions (including 5 less developed regions in total) demonstrating >12 new solution lines, accelerating regional resilience and helping reach the adaptation-mission objectives of ‘building resilience and upscaling solutions through 100 demonstrators and accelerating the transition in 200 pilot regions and communities by 2030’ reaching already 4% and 6% of these aims by 2027, with 4 demonstrators and involvement of 12 regions
Co-design and contribute to the development of new regional measures, policy instruments and social and technological solutions in 12 regions involving 22m citizens, increasing awareness/resilience by 10% and levels of green investments by 20%, reducing economic losses due to natural hazards such as floods by 14% and climate protection gap by 50%;
Reduce time-to-market/risk for >100 new CCA Solutions from providers across Europe, offering them scale-up for their products.

Koordynator

SINTEF AS
Wkład UE netto
€ 1 411 250,00
Adres
Strindvegen 4
7034 Trondheim
Norwegia

Zobacz na mapie

Region
Norge Trøndelag Trøndelag
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (55)