European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

ENDORSING SAFEGUARDING, PROTECTION, AND PROVENANCE MANAGEMENT OF CULTURAL HERITAGE

Opis projektu

Ochrona miejsc i artefaktów dziedzictwa kulturowego

Dziedzictwo kulturowe na całym świecie niszczeje z powodu wojen, klęsk żywiołowych oraz zaniedbań ze strony człowieka. Dobra kultury są zagrożone z powodu kilku typów działalności człowieka: kradzież, przemyt i nielegalny handel, grabież i niszczenie wykopalisk archeologicznych czy po prostu zaniedbywanie miejsc dziedzictwa. Nielegalny handel błyskawicznie się rozrasta, szczególnie na obszarach dotkniętych konfliktami zbrojnymi i klęskami żywiołowymi. W związku z tym konieczne są innowacyjne działania mające chronić i zachowywać dziedzictwo kulturowe. Tu do akcji wkracza finansowany przez Unię Europejską projekt ENIGMA, którego członkowie będą działać na rzecz ochrony dziedzictwa i artefaktów kulturowych. Naukowcy skupią się na technologiach usprawniających identyfikację, możliwości śledzenia i badaniach nad pochodzeniem dóbr kultury, a także na ochronie i monitorowaniu zagrożonych miejsc dziedzictwa. Zespół projektu nawiąże też współpracę z zainteresowanymi stronami, aby wzmocnić ich rolę w procesie ochrony i ulepszania baz danych, a także we wdrażaniu środków zaradczych.

Cel

ENIGMA shall achieve excellence in the protection of CGs and artefacts from man-made threats by contributing to identification, traceability, and provenance research of CGs as well as by safeguarding and monitoring of endangered heritage sites. ENIGMA objectives are designed to help the involved stakeholders better respond to this complex, and multi-dimensional problem, and leverage active collaboration by fostering and enabling interlinking of databases, and evidence-based deployment of preventative measures.

Koordynator

ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS
Wkład UE netto
€ 702 500,00
Adres
KEDEA BUILDING, TRITIS SEPTEMVRIOU, ARISTOTLE UNIVERSITY CAMPUS
546 36 THESSALONIKI
Grecja

Zobacz na mapie

Region
Βόρεια Ελλάδα Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκη
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 702 500,00

Uczestnicy (10)

Partnerzy (1)