CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

3D Printing of Ultra-fideLity tissues using Space for anti-ageing solutions on Earth

Opis projektu

Łączenie innowacji kosmicznych z badaniami medycznymi na Ziemi

Problemy dotyczące replikacji złożonych tkanek dzięki bioreplikacji są trudne do rozwiązania w warunkach ziemskich. Jednym z rozwiązań jest mikrograwitacja, która umożliwia wykorzystanie biodruku z większą liczbą kanałów płynów i uzyskanie złożonych geometrii. Zespół finansowanego ze środków Europejskiej Rady ds. Innowacji projektu PULSE ma na celu wykorzystanie warunków kosmicznych do osiągnięcia rewolucyjnych postępów w technologii biodruku i badaniach nad starzeniem się. Założeniem zespołu jest zrewolucjonizowanie biodruku dzięki nowatorskiej technologii eliminującej rusztowania, znaczniki i dysze, wykorzystującej zasady wielokrotnej lewitacji. Badacze wykorzystają warunki mikrograwitacji, aby przyspieszyć badania nad starzeniem się na Ziemi, wykorzystując trójwymiarowe, biodrukowane modele serca jako dowód słuszności koncepcji. Modele te mają odzwierciedlać fizjologię serca, stanowiąc źródło cennych informacji na temat starzenia się i umożliwiając testowanie potencjalnych leków przeciw starzeniu, łącząc innowacje kosmiczne z badaniami medycznymi na Ziemi.

Cel

Bioprinting in Space is one of the novel promising and perspective research directions in the rapidly emerging field of biofabrication. There are several advantages of bioprinting in Space. First, under the conditions of microgravity, it is possible to bioprint constructs employing more fluidic channels and, thus, more biocompatible bio-inks. Second, microgravity conditions enable 3D bioprinting of tissue and organ constructs of more complex geometries with voids, cavities, and tunnels. Third, a novel scaffold-free, label-free, and nozzle-free technology based on multi-levitation principles can be implemented under the condition of microgravity. The ideal Space bioprinters must be safe, automated, compact, and user friendly. Thus, there are no doubts that systematic exploration of 3D bioprinting in Space will advance biofabrication and bioprinting technology per se. Vice versa 3D bioprinted tissues could be used to study pathophysiological biological phenomena when exposed to microgravity and cosmic radiation that will be useful on Earth to understand ageing conditioning of tissues, and in space for the crew of deep space manned missions. In PULSE, we aim at developing a radical new bioprinting technology based on multiple levitation principles and to use Space as an accelerator of ageing on Earth. As a proof of concept study, we will use this newly developed bioprinting technology to create cardiac 3D in vitro models able to better mimic cardiac physiology compared to organoids. We will use such models to study cardiac ageing and test the efficacy of antiinflammatory/ anti-oxidative drugs with anti-ageing potential.

Koordynator

UNIVERSITEIT MAASTRICHT
Wkład UE netto
€ 1 347 075,00
Adres
MINDERBROEDERSBERG 4
6200 MD Maastricht
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
Zuid-Nederland Limburg (NL) Zuid-Limburg
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 347 075,00

Uczestnicy (6)