European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Europe’s Rail Flagship Project 4 - Sustainable and green rail systems

Opis projektu

Następny przystanek... zrównoważone, ekologiczne systemy kolejowe

Unia Europejska wyznaczyła ambitne cele dotyczące poprawy wydajności systemów kolejowych w zakresie zrównoważonego rozwoju, co wymaga opracowania, przetestowania i wdrożenia nowych innowacyjnych produktów i usług. Celem tego działania (opartego na najnowocześniejszych technologiach minimalizujących zużycie energii i zasobów oraz wpływ na środowisko) jest bardziej atrakcyjny i odporny na zmiany klimatu środek transportu. W tym kontekście finansowany przez UE projekt FP4 - Rail4EARTH istotnie przyczyni się do postępu w wielu aspektach (technicznym, środowiskowym, ekonomicznym i normalizacyjnym). Realizowany przez konsorcjum światowych liderów w dziedzinie badań i produkcji pociągów i podsystemów, projekt zapewni niezbędne rozwiązania naukowe i techniczne poprzez opracowanie i demonstrację nowych rozwiązań. Będzie to zgodne z celem UE, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Cel

This proposal is fully addressing the HORIZON-ER-JU-2022-FA4-01 call for project.
It’s scope of work is covering the Sustainable and green rail systems including rolling stocks, infrastructures, stations and all of their related sub-systems.
The objectives are to significantly progress on several families of Key Performance Indicators on different fields : technical ,environmental, economical, standardisation.
The decarbonisation of Diesel trains, noise and vibration reduction, energy savings, circular economy, resource consumption, resilience to climate change and pandemic attack, attractiveness of passenger trains are at the heart of the proposed project.
The consortium carrying out the project is made of recognized world-class know-how partners : operators, train and sub-sytems manufacturers, research and technology laboratories.
It will perfectly identify the precise needs of operators including implicitly the European public policies of sustainable transports, including Climate Neutral Europe for 2050. It will provide the needed scientific and technical solutions via the development and demonstrations (up to TRL7) of new solutions increasing drastically the environmental performances of the railway holistic system. These new solutions will be proposed while verifying that they have viable economic models ensuring a rapid commercialization for the benefit of European citizens.
Driven with a constant will for performance, the project will regularly quantify its KPIs progress and will communicate regularly with other ERJU projects as well as other European research entities such as Clean Hydrogen JU or Batt4EU so that all suitable synergies can be implemented.
With the quality of its partners, its organization and its processes implemented for maximum efficiency, there is no doubt that this project will achieve all the project objectives set by the HORIZON-ER-JU-2022-FA4-01 Call.

Koordynator

ALSTOM TRANSPORT SA
Wkład UE netto
€ 4 605 346,55
Adres
48 RUE ALBERT DHALENNE
93400 Saint Ouen
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Seine-Saint-Denis
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (69)