Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Moving ForwARd to achieving CLIMATE-resilient and sustainable European regional economic systems

Opis projektu

Skuteczne wdrażanie środków zapewnienia odporności na zmiany klimatu w rolnictwie

Wysiłki mające na celu przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu i związanym z nimi szkodom doprowadziły do wdrożenia licznych polityk i technologii w całej UE. Jednak wyzwanie, jakim jest edukacja i współpraca ze społecznościami w celu integracji tych rozwiązań, wynika ze zróżnicowanych miejsc wdrożenia. Projekt FARCLIMATE finansowany ze środków UE ma na celu promowanie odporności na zmiany klimatu przy jednoczesnym pokonywaniu potencjalnych przeszkód politycznych, społecznych i gospodarczych. Wzmacnia pozycję społeczności, angażując je w rozwój systemów zarządzania, badań i innowacyjnych rozwiązań w zakresie zmian klimatu w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie. Ponadto projekt FARCLIMATE będzie zapewniać dostosowane do potrzeb programy szkoleniowe w celu rozpowszechniania wiedzy i zostanie zaprezentowany w 20 regionach.

Cel

FARCLIMATE will address the difficult challenges of developing and expanding climate-resilient measures, making them available and understandable to everyone, while also paying special attention to the social, political and economic barriers that are commonly found. FARCLIMATE actions will be implemented in at least 20 regions and communities, i.e. case studies, in Europe, where we will address transformative solutions in the path to climate resilience. In order to achieve such a great challenge, FARCLIMATE has set the following work program: 1) Initial work on engaging with all relevant stakeholders in each region, setting management mechanism; 2) Establishment of Living Labs to perform co-creation, testing and scaling-up innovative activities in real-life environments; 3) A deep research of the main value chains, of the socioeconomic and environmental characteristics and of the existing economic sectors, through indicators to be monitored, of all investigated regions and communities; 4) Establishment of the transversal actions to be performed in all case studies: tailor-made training activities for communities empowerment, targeting different types of stakeholders and based among climate change and related hazards and risks; 5) The implementation of technical but also socially feasible innovative solutions in the agriculture, forestry and fisheries economic sectors, with specific solutions to increase their capacity to adapt to climate change impacts on their fields. Nature-based solutions will be the guiding thread in FARCLIMATE innovative actions; 6) The creation of different tools to spread the obtained learnings, found barriers, successful results, among others, during FARCLIMATE, such as policy recommendation, guidelines, management plans and the innovative Transformation Hub.

Koordynator

UNIVERSIDAD DE VIGO
Wkład UE netto
€ 1 364 602,50
Adres
LG CAMPUS LAGOAS MARCOSENDE
36310 Vigo Pontevedra
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Noroeste Galicia Pontevedra
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 364 602,50

Uczestnicy (9)

Partnerzy (1)