European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

How do drug-associated contexts drive behaviour? The role of entorhinal circuitry in addiction

Opis projektu

Terapie uzależnień bazujące na dowodach naukowych

Uzależnienie od narkotyków stanowi poważny problem społeczny, pociągający za sobą także olbrzymie koszty osobiste. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest skłonność uzależnionych do wracania do nałogu, szczególnie w środowiskach, w których zażywa się narkotyki. W tym kontekście finansowany przez ERC projekt DrugsAndMemory ma na celu zrewolucjonizowanie wiedzy na temat uzależnień oraz metod ich leczenia. Dzięki zbadaniu złożonego obwodu neuronalnego łączącego motywację do zażywania narkotyków z przestrzennymi i nieprzestrzennymi aspektami kontekstów związanych z narkotykami projekt dostarczy przełomowych wniosków, które mogą nieocenione dla zapobiegania i zmiany zachowań związanych z poszukiwaniem narkotyków. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik, w tym zapisów in vivo i optogenetyki, zespół bada złożoną interakcję przestrzennych i nieprzestrzennych sygnałów stymulujących zachowanie związane z poszukiwaniem narkotyków.

Cel

Addiction to drugs is a ubiquitous neuropathological disease that inflicts immense societal costs. A core aspect of addiction that poses a major challenge for treatment is the propensity to relapse in environmental contexts that are associated with drug use. Identification and mechanistic characterization of novel addiction-relevant circuitry linking the motivation to take drugs to the complex spatial and non-spatial features that constitute a drug-associated context are at the core of this proposal. These insights will be used to identify the best constellation of anatomical targets to prevent and reverse the expression of context-triggered drug-seeking. The medial and lateral entorhinal cortex (MEC and LEC) are two central components of the episodic memory system integrating all features relevant for the formation of contextual memory. Crucially, MEC and LEC receive strong bottom-up dopaminergic input from the midbrain and send top-down projections to the nucleus accumbens (NAc). The dopaminergic system is the primary target of all addictive drugs. We will 1) study how bottom-up dopaminergic projections are implemented into drug-context associations in MEC and LEC and 2) determine how these associations influence NAc-mediated drug-seeking behaviour. We will utilize a multidisciplinary approach by developing electrophysiological in vivo recording paradigms in behaving mice that allow the assessment of complex spatial, contextual and non-spatial codes in conditioned place preference and self-administration paradigms typically used to model addiction in rodents. This will be combined with optogenetically-assisted circuit analysis of molecularly-defined pathways to link identified functions to the underlying circuitry. Pathway-specific optogenetic silencing will be used to prevent and reverse the manifestations of drug use on a neuronal and behavioural level. This will guide the evidence-based development of therapies in the future, such as deep-brain stimulation.

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITATSKLINIKUM HEIDELBERG
Wkład UE netto
€ 1 498 475,00
Adres
IM NEUENHEIMER FELD 672
69120 Heidelberg
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Baden-Württemberg Karlsruhe Heidelberg, Stadtkreis
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 498 475,00

Beneficjenci (1)