CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Multi-site application of Open Science in the creAtion of healthy environments Involving local Communities

Opis projektu

Otwarta nauka wspiera zdrowie środowiska w społecznościach transgranicznych

Ustalenie, w jaki sposób środowisko wpływa na zdrowie ludzi, zwłaszcza w społecznościach o niskich i średnich dochodach żyjących w pobliżu granic państwowych, ma kluczowe znaczenie dla pomocy tym społecznościom w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań adaptacyjnych i łagodzących. Zaangażowanie społeczności w taki proces jest kluczowe, jednak często brakuje im dostępu do informacji i wystarczającej wiedzy naukowej. Finansowany przez UE projekt MOSAIC ma na celu ustanowienie otwartych i nadających się do replikacji ekosystemów informacyjnych dla społeczności transgranicznych w dwóch bioregionach: Afryce Wschodniej i Amazonii – oba te obszary są w poważnie dotknięte zmianą klimatu, ekstremalnymi zjawiskami klimatycznymi i degradacją pokrycia terenu. Projekt opiera się na zasadach otwartej nauki i obejmuje koprodukcję oraz wykorzystanie danych i wiedzy. Trzy transgraniczne obszary badawcze będą pełniły funkcję laboratoriów. Projekt MOSAIC ma wesprzeć środowiska promujące zdrowie.

Cel

Planetary health requires a better understanding of the reciprocal negative effects and co-benefits between environmental changes, degradations and human health. This holds at all levels. Local communities of low- and medium-income countries, living in cross-border zones, face both the negative effects of environmental changes and degradations, impacting their health and well being, and particular socio-political contexts that enhance their vulnerability.
MOSAIC states that these populations can be best suited to interpret and exploit complex and multi-thematic information about their surroundings, in order to identify and understand the impacts of the environment on their wellbeing and to develop locally feasible, acceptable, and sustainable adaptation and mitigation solutions. However, usually, access to information is weak and local communities do not necessarily have the required scientific literacy skills to fully benefit from it.
MOSAIC aims to design and implement open, multimodal and replicable information ecosystems intended to support cross-border communities to i) understand the impacts of the environment on their well-being, ii) build a health-promoting environment, iii) influence public debate, public policies and public decisions.
It relies on the Open Science principles, making: i) participatory and data sciences work together, with multiple disciplines and stakeholders, ii) scientists and society co-produce and make use of data and knowledge, with shared values.
It will consider two bio-regions particularly affected by climate change, extreme climatic events, and land cover degradation, East Africa and the Amazon, with three cross-border study areas as “laboratory sites”. These study sites allow for implementation and evaluation of project developments, the testing of the reproducibility and reusability of methods, data and tools, and the facilitation of inter- and transdisciplinarity through the joint mobilisation of a multidisciplinary team.

Koordynator

INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT
Wkład UE netto
€ 1 293 375,00
Adres
BOULEVARD DE DUNKERQUE 44 CS 90009
13572 Marseille
Francja

Zobacz na mapie

Region
Provence-Alpes-Côte d’Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur Bouches-du-Rhône
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 415 996,25

Uczestnicy (11)

Partnerzy (3)