European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

IMAGHYNE: INVESTMENT TO MAXIMISE THE AMBITION FOR GREEN HYDROGEN IN EUROPE

Opis projektu

Ekosystem zielonej energii we Francji

W regionie Owernia-Rodan-Alpy w południowo-wschodniej Francji dużym wyzwaniem środowiskowym są wysokie emisje z przemysłu i mobilności. Tradycyjne źródła energii przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska i zmian klimatycznych, co zachęca do przejścia na odnawialne alternatywy. Dlatego też finansowany ze środków UE projekt IMAGHyNE ma na celu przygotowanie drogi pod gospodarkę wodorową na dużą skalę poprzez płynną integrację z systemem energetycznym regionu, jednocześnie zwalczając emisje z sektorów o wysokim poziomie zanieczyszczeń. W szczególności, projekt zakłada wdrożenie 57 MW mocy elektrolizy i innowacyjnych łańcuchów dostaw wodoru w celu ograniczenia emisji przy jednoczesnym zaspokojeniu wysokiego zapotrzebowania sektora. Cele projektu obejmują wdrożenie pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi, rozwój odpornych systemów energetycznych, w tym do produkcji i magazynowania, co będzie wspierać gospodarkę opartą na odnawialnych źródłach wodoru. Projekt IMAGHyNE jest zgodny ze strategiami UE, dodatkowo rozszerza swój wpływ poprzez powielanie i działania komunikacyjne.

Cel

IMAGHyNE will pave the way for the deployment of a large-scale renewable hydrogen (H2) economy in the Auvergne-Rhône-Alpes region, fully integrated in the energy system and addressing the needs of high emitting sectors.

The objectives will be to: 1) deploy 57 MW of new electrolysis capacity, 2) implement a flexible H2 supply chain combining underground storage and tube-trailer deliveries 3) deploy 13 multi-modal H2 refuelling stations, 4) deploy 201 on-road fuel cell vehicles, 5) deploy 63 off-road fuel cell vehicles and stationary equipment, 6) strengthen the robustness of the energy and H2 supply chain by integrating a flexible industrial player, 7) design an efficient pipeline-based multi-user H2 ecosystem, 8) prepare for additional large-scale deployment as part of the Valley extension (including IPCEI) and its replication, 9) disseminate and communicate the results of the project to a wide audience.

IMAGHyNE will meet the requirements of the Work Programme and contribute to the EU’s H2 strategy. IMAGHyNE will foster the development of a long-lasting H2 economy through: 1) an extension of the Valley including the development of a pipeline network and the transition of several industries part of the observer group, 2) an ambitious replication strategy with at least 5 territories from European countries (France, Italy, Spain, Portugal, Switzerland), airports, and mountain ecosystems, 3) high quality communication and dissemination activities including training, 4) recommendations to public authorities on regulation (e.g. tunnels).

This ambition will be achieved thanks to the involvement of key public and private entities covering the entire H2 value chain, with an extensive experience of EU-funded projects, who have defined a detailed governance structure, Work Plan and financing strategy. IMAGHyNE partners will work collectively to create links and synergies with upcoming and existing Valleys already supported by the Clean Hydrogen Partnership.

Koordynator

REGION AUVERGNE RHONE ALPES
Wkład UE netto
€ 486 193,75
Adres
101 CRS CHARLEMAGNE CS 20033 LYON 2EME
69269 LYON
Francja

Zobacz na mapie

Region
Auvergne-Rhône-Alpes Rhône-Alpes Rhône
Rodzaj działalności
Public bodies (excluding Research Organisations and Secondary or Higher Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 1 314 750,00

Uczestnicy (35)

Partnerzy (8)