European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Best-in-class canceR dIaGnostic cHip for patient sTratification.

Opis projektu

Mikroprzepływowy układ scalony do wykrywania krążących komórek nowotworowych

Krążące komórki nowotworowe (ang. circulating tumour cell, CTC) to rzadka populacja komórek nowotworowych, które odłączyły się od guza pierwotnego lub miejsc przerzutów i krążą we krwi. CTC uważane są za cenne biomarkery, gdyż mogą dostarczać przydatnych informacji w kontekście diagnozy, rokowań i dalszego leczenia. Jednak niewystarczająca ilość CTC utrudnia ich wykrywanie. Zespół finansowanego przez Europejską Radę ds. Innowacji projektu BRIGHT pracuje nad zastrzeżoną technologią wykrywania CTC, która opiera się na rozmiarze i nietypowym kształcie tych komórek w porównaniu z innymi komórkami we krwi. Mikroprzepływowy układ scalony wspomaga izolację i zatrzymywanie CTC w celu dalszego badania fenotypu i oporności na leki.

Cel

Through advanced microengineering and nanotechnology, we have developed a proprietary microfluidic-based liquid biopsy device, the RUBYchip™ (PCT/EP2016/078406). This technology allows for the isolation of all types of CTCs, keeping them viable and enabling the analysis of their phenotypic, genetic and functional characteristics, enabling unprecedented frequent monitoring of cancer progression in a minimally invasive and cost-efficient way. Our chip isolates 70% of the very scarce CTCs from a 7.5mL blood sample of a cancer patient in less than 3 h and without the need of sample pre‐processing. This dramatic improvement in the sensitivity compared to competition is enabled by a unique microfilter network embedded in a microfluidic device that separates the CTCs from the healthy cells based on their size and deformability. Furthermore, the RUBYchip enables automation reducing inter-laboratory and inter-user dependence and ensuring reproducible analysis of CTCs.

Koordynator

RUBYNANOMED LDA
Wkład UE netto
€ 2 497 880,88
Adres
EDIFICIO GNRATION 123
4700314 Braga
Portugalia

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Continente Norte Cávado
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 3 568 401,25