Skip to main content
European Commission logo print header

Novel highly sensitive NanoWire sensors for disease biomarker analysis

Opis projektu

Innowacyjne czujniki do wykrywania biomarkerów chorób

Platformy oparte na nanoprzewodach, w których wykorzystywane są falowody optyczne (światłowody), mogą znacząco zwiększyć dokładność oznaczania biomarkerów takich jak białka czy patogeny. Technologia ta wymaga jednak opłacalnych i powtarzalnych technik produkcji wysokiej jakości nanoprzewodów. Szwedzka firma Aligned Bio opracowała innowacyjną technikę opartą na opatentowanych rozwiązaniach technologicznych, które pozwalają na produkcję nanoprzewodów o możliwych do kontrolowania średnicach, co umożliwia zwiększenie właściwości falowodowych platform wykorzystujących nanoprzewody. Dzięki unikalnemu połączeniu technologii firmie udało się stworzyć ulepszony system oznaczania biomarkerów, który zapewnia czułość 20-krotnie wyższą niż obecnie dostępne rozwiązania. Celem finansowanego przez Europejską Radę ds. Innowacji projektu NanoWi jest doprowadzenie do uzyskania przez nowe czujniki i platformę najwyższego poziomu gotowości technologicznej w 9-stopniowej klasyfikacji TRL.

Cel

Nanowire-based platforms are expected to radically impact disease diagnosis and precision medicine thanks to their high surface-area-to-footprint ratio and optical waveguiding properties. The challenge is to cost-effectively produce nanowires in a reproducible manner. At Aligned Bio, we have developed a new technology that enables, for the first time, mass- and cost-effective production of nanowire sensors. Our solution relies on three core patented technologies, which when combined, allow to produce low-cost, high-quality nanowires with controlled diameters to reproducibly enhance waveguiding properties of nanowire platforms. This unique combination of novel technologies results in enhanced biomarker detection platform devices with 20 times higher sensitivity than current solutions in the market and, crucially, at low price.
To effectively carry out the tasks needed to reach TRL9, the EIC Accelerator project is crucial to bridging the critical risk-gap.

Koordynator

ALIGNEDBIO AB
Wkład UE netto
€ 2 315 943,88
Adres
Medicon village scheeletorget 1
22363 Lund
Szwecja

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Södra Sverige Sydsverige Skåne län
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 992 547,37