European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Cooperative dynamic formation of platoons for safe and energy-optimized goods transportation

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników