Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Narration, linguistic expression and discourse structure: explorations of orality in Occitan and French

Publikacje

Méthodologie pour la constitution d’un corpus comparatif de narration orale en Occitan : objectifs, défis, solutions

Autorzy: Janice Carruthers, Marianne Vergez-Couret
Opublikowane w: Corpus, Numer 18, 2018, ISSN 1638-9808
Wydawca: Bases, Corpus, Langage - UMR 6039 - University of Nice

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników