European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Temporality of permanence –material and socio-spatial practices in African urbanism

Publikacje

Pillar Tombs and the City: Creating a Sense of Shared Identity in Swahili Urban Space

Autorzy: Monika Baumanova
Opublikowane w: Archaeologies, 2018, Strona(/y) 1-35, ISSN 1555-8622
Wydawca: World Archaeological Congress
DOI: 10.1007/s11759-018-9338-x

Pre-Colonial Origins of Urban Spaces in the West African Sahel: Street Networks, Trade, and Spatial Plurality

Autorzy: Monika Baumanova, Ladislav Smejda, Heinz Rüther
Opublikowane w: Journal of Urban History, 2017, Strona(/y) 009614421774637, ISSN 0096-1442
Wydawca: SAGE Publications
DOI: 10.1177/0096144217746375

Space matters: towards archaeological theory and method for interpreting the materiality of space

Autorzy: Monika Baumanova
Opublikowane w: Interdisciplinaria archaeologica, Numer 7/2, 2016, Strona(/y) 209-216, ISSN 1804-848X
Wydawca: Archaeological Centre Olomouc

Structural dynamics of spatial complexity at the ‘Palace of Gede’, Kenya

Autorzy: Monika Baumanova, Ladislav Smejda
Opublikowane w: Azania: Archaeological Research in Africa, Numer 52/1, 2016, Strona(/y) 71-99, ISSN 0067-270X
Wydawca: Routledge
DOI: 10.1080/0067270X.2017.1283095

Tisíciletá města na afrických březích (A thousand years of towns on the East African coast)

Autorzy: Monika Baumanova
Opublikowane w: Koktejl (travel, ethnography and archaeology magazine), Numer 1, 2018, Strona(/y) 24-29, ISSN 1210-4353
Wydawca: Czech Press Group

Report on Africa Days 2015: 2nd Ethio-Czech conference on Africa.

Autorzy: Baumanova, M. and Záhořík, J.
Opublikowane w: Newsletter of the Swiss Society for African Studies, Numer 2015/2, 2015, Strona(/y) 28-30, ISSN 1019-9276
Wydawca: Swiss Society for African Studies

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników