European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Real-time up-conversion luminescence thermometry based on lanthanide doped nanodiamonds in a living cell

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników