European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Climate-resilient pathways for the development of concrete infrastructure: adaptation, mitigation and sustainability

Publikacje

WP1 report: Experimental studies of carbonation of structurally cracked concrete

Autorzy: Xiao-Hui Wang, Dimitri V. Val, Li Zheng and M. Roderick Jones
Opublikowane w: 2017
Wydawca: HWU

WP2 report: Development of a numerical model of concrete carbonation

Autorzy: Xiao-Hui Wang and Dimitri Val
Opublikowane w: 2017
Wydawca: HWU

WP3&4 report: Development of a probabilistic integrated LCA-LCCA method and case study

Autorzy: Xiao-Hui Wang, Husham A. Salman and Dimitri V. Val
Opublikowane w: 2017
Wydawca: HWU

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników