European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

An astrochemical study of the early evolutionary stages of sub-stellar mass objects

Publikacje

HH 1158: THE LOWEST LUMINOSITY EXTERNALLY IRRADIATED HERBIG–HARO JET

Autorzy: B. Riaz, E. T. Whelan
Opublikowane w: The Astrophysical Journal, Numer 815/2, 2015, Strona(/y) L31, ISSN 2041-8213
Wydawca: ApJ
DOI: 10.1088/2041-8205/815/2/L31

First Large-scale Herbig–Haro Jet Driven by a Proto-brown Dwarf

Autorzy: B. Riaz, C. Briceño, E. T. Whelan, S. Heathcote
Opublikowane w: The Astrophysical Journal, Numer 844/1, 2017, Strona(/y) 47, ISSN 1538-4357
Wydawca: ApJ
DOI: 10.3847/1538-4357/aa70e8

A MULTIWAVELENGTH CHARACTERIZATION OF PROTO-BROWN-DWARF CANDIDATES IN SERPENS

Autorzy: B. Riaz, E. Vorobyov, D. Harsono, P. Caselli, K. Tikare, O. Gonzalez-Martin
Opublikowane w: The Astrophysical Journal, Numer 831/2, 2016, Strona(/y) 189, ISSN 1538-4357
Wydawca: ApJ
DOI: 10.3847/0004-637X/831/2/189

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników