European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

A NOvel FFR Measurement fOR accurate dEtermination of stenosis Functional severity in ischemic hEARt disease

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników