European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Metal oxide Aided Subsurface Remediation: From Invention to Injection

Opis projektu

Nowe reagenty tlenków metali wspierają przystępną cenowo remediację gleby i wód gruntowych

Zanieczyszczona woda i gleba są głównymi przyczynami zgonów ludzi na całym świecie. Przy rosnącym problemie niedoboru wody, remediacja staje się jeszcze pilniejszą potrzebą. Toksyczne substancje chemiczne i rozpuszczalniki organiczne są głównymi źródłami zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych w Europie i na świecie, niestety stosowane obecnie metody remediacji są kosztowne i nierzadko uciążliwe. Dzięki wsparciu z działania „Maria Skłodowska-Curie” zespół projektu METAL-AID przeszkoli 14 naukowców na wczesnym etapie kariery w zakresie tworzenia projektów, których celem będzie opracowanie technologii odkażania gleby i wód gruntowych bezpośrednio pod ziemią. Skupiając się na znanych i nowych reagentach tlenków metali, zespół opracuje modele oceny bezpieczeństwa, a także określi skuteczność w laboratorium i w terenie.

Cel

Thousands of sites across Europe are polluted with toxic metals and organic solvents; many more exist worldwide. As EU population grows, clean water will determine the quality of life and economic stability. Most sites remain contaminated because existing technology is costly and disruptive. Society needs an innovative way to decontaminate soil and groundwater directly underground. In METAL-AID, we will develop new technologies through fundamental knowledge.

We are a consortium of experts in natural materials, contaminant reactivity, groundwater treatment and environment policy, spread over 4 consulting firms, 6 universities and a government agency. We will train 14 early stage researchers (ESRs) through integrated, intersectoral research, using advanced technology, ranging from nanometre to field scale. ESRs will gain technical, business and personal skills, as they push a promising soil and groundwater remediation technology toward commercialisation. To meet the METAL-AID goals, the ESRs will:

1) Test known layered double hydroxide (LDH) and redox active green rust (GR) reactants that show promise for remediating toxic metals and chlorinated compounds and invent new ones;
2) Derive thermodynamic and kinetic data, essential for safety assessment modelling;
3) Quantify reactant effectiveness and reacted phase stability and compare these with natural analogues;
4) Inject the new reactants at field sites operated by our beneficiaries.

METAL-AID begins at technology readiness level, TRL 1 and runs to TRL 6, implementation. The government agency will provide guidance so our new technology complies with regulations and has promised R&D funding after the ETN ends, to carry it into full commercialisation. The ESRs will be trained to tackle challenges of concern to society, to communicate across sector boundaries and with the public, in a network that will last long after the project ends. We will provide a pool of scientists for roles in EU's knowledge based economy.

Koordynator

KOBENHAVNS UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 580 163,76
Adres
NORREGADE 10
1165 Kobenhavn
Dania

Zobacz na mapie

Region
Danmark Hovedstaden Byen København
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 580 163,76

Uczestnicy (10)