Skip to main content
European Commission logo print header

An e-infrastructure for software, training and consultancy in simulation and modelling

Opis projektu

Nowe osiągnięcia nauki obliczeniowej usprawniają symulację i modelowanie materiałów

Badacze zajmujący się materiałoznawstwem oraz procesami biologicznymi potrzebują zaawansowanych narzędzi obliczeniowych, jednak dotychczas ich oferta pozostawiała wiele do życzenia, utrudniając prowadzenie badań. Rozwiązywanie złożonych problemów wymaga bowiem najnowocześniejszych i najwydajniejszych metod obliczeniowych. Z tego powodu zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu E-CAM zamierza opracować rozproszoną i zrównoważoną infrastrukturę obliczeniową, aby zrewolucjonizować symulacje oraz modelowanie w skalach pojedynczych atomów, cząsteczek oraz ciągłości. Dzięki opracowanym przez badaczy wydajnym modułom oprogramowania, specjalistycznym szkoleniom i doradztwu dla podmiotów przemysłowych korzystających z rozwiązań, projekt przyczyni się do rozwoju badań akademickich i opracowania platformy pozwalającej na optymalizację oraz utrzymanie najważniejszych elementów składowych. Platforma E-CAM stanowi przełom w dziedzinie nauk obliczeniowych, który przyczyni się do opracowywania innowacyjnych rozwiązań, rozwoju badań naukowych oraz szeregu sektorów przemysłu.

Cel

E-CAM will create, develop and sustain a European infrastructure for computational science applied to simulation and modelling of materials and of biological processes of industrial and societal importance. Building on the already significant network of 15 CECAM centres across Europe and the PRACE initiative, it will create a distributed, sustainable centre for simulation and modelling at and across the atomic, molecular and continuum scales.

The ambitious goals of E-CAM will be achieved through three complementary instruments:

1. development, testing, maintenance, and dissemination of robust software modules targeted at end-user needs;
2. advanced training of current and future academic and industrial researchers able to exploit these capabilities;
3. multidisciplinary, coordinated, top-level applied consultancy to industrial end-users (both large multinationals and SMEs).

The creation and development of this infrastructure will also impact academic research by creating a training opportunity for over 300 researchers in computational science as applied to their domain expertise.

It will also provide a structure for the optimisation and long-term maintenance of important codes and provide a route for their exploitation. Based on the requests from its industrial end-users, E-CAM will deliver new software in a broad field by creating over 200 new, robust software modules. The modules will be written to run with maximum efficiency on hardware with different architectures, available at four PRACE centres and at the Hartree Centre for HPC in Industry. The modules will form the core of a software library (the E-CAM library) that will continue to grow and provide benefit well beyond the funding period of the project.

E-CAM has a 66 month duration, involves 48 staff years of effort, has a total budget of €5,836,897 and is requesting funding from the EC of €4,836,897, commensurate with achieving its ambitious goals.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-EINFRA-2014-2015

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-EINFRA-2015-1

Koordynator

ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE
Wkład UE netto
€ 945 901,44
Adres
BATIMENT CE 3316 STATION 1
1015 Lausanne
Szwajcaria

Zobacz na mapie

Region
Schweiz/Suisse/Svizzera Région lémanique Vaud
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 945 901,94

Uczestnicy (17)