European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

IMPROVING PHOTOSYNTHETIC SOLAR ENERGY CONVERSION IN MICROALGAL CULTURES FOR THE PRODUCTION OF BIOFUELS AND HIGH VALUE PRODUCTS

Opis projektu

Poprawa efektywności fotosyntetycznego przekształcania energii słonecznej w biopaliwa i produkty o wysokiej wartości

Energia słoneczna jest najobfitszym dostępnym odnawialnym źródłem energii, a przekształcanie energii świetlnej w energię chemiczną przez organizmy fotosyntetyzujące, takie jak algi, stanowi najpowszechniejszy mechanizm konwersji energii. Wykorzystanie mikroglonów do produkcji biopaliw ma istotne zalety, ponieważ jest zrównoważone i nie konkuruje z produkcją żywności. Obecnie maksymalna sprawność fotosyntezy osiągana przez mikroglony wynosi 10 %, szacunki wskazują jednak, że możliwe jest osiągnięcie nawet 80 % sprawności produkcji. Zespół finansowanego przez ERC projektu SOLENALGAE zbada molekularne podstawy wydajnego przekształcania energii świetlnej w energię chemiczną w celu zwiększenia produkcji biomasy mikroglonów poprzez zbadanie zasad konwersji energii świetlnej za pomocą inżynierii biotechnologicznej szczepów alg.

Cel

Solar Energy is the most abundant renewable energy source available for our Planet. Light energy conversion into chemical energy by photosynthetic organisms is indeed the main conversion energy step, which originated high energy containing fossil deposits, now being depleted. By the way, plant or algae biomass may still be used to produce biofuels, as bio-ethanol, bio-diesel and bio-hydrogen. Microalgae exploitation for biofuels production have the considerable advantages of being sustainable and not in competition with food production, since not-arable lands, waste water and industrial gasses can be used for algae cultivation. Considering that only 45% of the sunlight covers the range of wavelengths that can be absorbed and used for photosynthesis, the maximum photosynthetic efficiency achievable in microalgae is 10%. On these bases, a photobioreactor carrying 600 l/m-2 would produce 294 Tons/ha/year of biomass of which 30% to 80%, depending on strain and growth conditions, being oil. However this potential has not been exploited yet, since biomass and biofuels yield on industrial scale obtained up to now were relatively low and with high costs of production. The main limitation encountered for sustained biomass production in microalgae by sunlight conversion is low light use efficiency, reduced from the theoretical value of 10% to 1-3%. This low light use efficiency is mainly due to a combined effect of reduced light penetration to deeper layers in highly pigmented cultures, where light available is almost completely absorbed by the outer layers, and an extremely high (up to 80%) thermal dissipation of the light absorbed. This project aims to investigate the molecular basis for efficient light energy conversion into chemical energy, in order to significantly increase the biomass production in microalgae combining a solid investigation of the principles of light energy conversion with biotechnological engineering of algal strains.

System finansowania

ERC-STG - Starting Grant

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA
Wkład UE netto
€ 1 341 875,00
Adres
VIA DELL ARTIGLIERE 8
37129 Verona
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Est Veneto Verona
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 341 875,00

Beneficjenci (2)